• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Poniedzi­ałek Wielka­nocny — 02 04 2018

Poniedzi­ałek Wielka­nocny — 02 04 2018

W tym tygod­niu przy­pada 1 piątek miesiąca spowiedź od godziny 17.15. W ten piątek nie obow­iązuje nas post.

  • Serdecznie dzięku­jemy wszys­tkim za pomoc w god­nym przeży­ciu Triduum Paschal­nego i Świąt Wielka­noc­nych. Dzięku­jemy OSP z Nałęc­zowa i Sadurek za obsługę Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek i pro­cesji rezurek­cyjnej. Dzięku­jemy za przy­go­towane czuwa­nia przy Gro­bie Pana Jezusa. Dzięku­jemy za wszys­tkie dary przynie­sione do kuchni na ple­banię. Dzięku­jemy kwia­cia­rni „Kwiet­nik” za udeko­rowanie kościoła.
  • Przyszła niedziela to niedziela Bożego Miłosierdzia. Jest to jed­nocześnie święto „CAR­I­TAS POL­SKA”. Przed koś­ciołami zbier­ane będą ofi­ary do puszek na pomoc dla najbardziej potrzebujących.
  • W tym tygod­niu przy­pada 1 piątek miesiąca spowiedź od godziny 17.15. W ten piątek nie obow­iązuje nas post.
  • Za tydzień w niedzielę po mszy świętej o 9:00 odbędzie się kole­jne spotkanie z dziećmi przy­go­towu­ją­cymi się do 1 Komunii.
  • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

04.04. + Bara­nowski Czesław 2r.

05.04. + Kucaba Józef 4r., +Kowal­ski Jerzy 3r.

06.04. + Kowal­czyk Edward 1r.

07.04. + Perzak Andrzej 2r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 2 KWIET­NIA

7:30 Jan Marek (28 ) Władysława Stanisław ††z rodziny

9:00 Zofia Stanisław Kaz­imierz Leszek Cierkoń Irena Mirosław Paruszewscy ††Wój­cików

10:30 Hen­ryk Tarka (21 ) Ewa Tarka (1 ) ††Tarków

12:00PRO POP­ULOCHRZTY

17:00O zdrowie i bło­gosław­ieństwo Boże w rodzinie

19:00O bło­gosław­ieństwo dla rodziny Marii i Jacka

WTOREK 3 KWIET­NIA

7:00 Józef Śledź (od rodz­iców)

18:00 - Stanisław Rej­mak ††z rodziny

18:00– † Sabina Wal­czak () ††Wal­cza­ków ††Kucabów

ŚRODA 4 KWIET­NIA

7:00 Czesław (10 ) Adam ††Dąbrows­kich

18:00 — † Czesław (2 ) ††Bara­nows­kich ††Jędrejów

18:00Dziękczynno – bła­galna z racji 10 urodzin Bartosza

CZWARTEK 5 KWIET­NIA

7:00 Tadeusz Skrzy­p­iec (2 ) i †† jego rodz­iców

18:00Tadeusz Jan­ina Górscy ††Górs­kich ††Mańko

18:00 Mar­i­anna Choło­jczyk ††Choło­jczyków ††Lewandows­kich

PIĄTEK 6 KWIET­NIA

7:00 — †† Dusze w Czyśćcu cierpiące

18:00 Mar­i­anna Cienkusz (7 )

18:00 Ryszard Bar­tyzel ††z rodziny

SOB­OTA 7 KWIET­NIA

7:00 Wiesław Zabiegły Władysław Zuzanna Zabiegły Leszek Pietrasiński

18:00 Piotr Jan­ina Chołody Tekla Jan Czępińscy

18:00 — † Edward Kowal­czyk (1 )

NIEDZIELA 8 KWIET­NIA

7:30 Mar­i­anna Mar­ian Cieślak Józefa Hen­ryk Tutak

9:00 Stanisław Nowak ††Nowaków ††Sitków

10:30 Roza­lia Pochroń (70 )

12:00PRO POP­ULO

17:00†† Kobusów

19:00Dziękczynno — bła­galna w rocznicę ślubu Moniki i Roberta