• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»IV Niedziela Zwykła 30 2 2022

IV Niedziela Zwykła 30 2 2022

We środę 2 lutego obchodzić będziemy święto Ofi­arowa­nia Pańskiego

zwane w Polsce świętem Matki Bożej Grom­nicznej. Msze św. w naszym koś­ciele odpraw­iane będą o godzinie 7.30, 9.00, 10.30, 16.00 i 18.00. Nie będzie mszy św. o godzinie 12.00. W Sadurkach o 9.00. Serdecznie zapraszamy.

W tym tygod­niu przy­pada I piątek miesiąca. Spowiedź od godziny 16.30.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

W przyszłą niedzielę 6.02 po Mszy o 9.00 odbędzie się spotkanie dzieci przy­go­towu­ją­cych się do I Komu­nii św.

W piątek 4.2 o godz. 16.00 odbędzie się zbiórka min­is­tran­tów, lek­torów i kandy­datów na ministranta

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

1.02 Lenar­tow­icz Mirosław 2 r, Tron­a­jowski Andrzej 2 r

2.02 Boreczek Stanisława 4r Bartkowiak Marek 1 r

3.02 Zabiegła Teresa 2r

4.02 Zasada Stanisława 3r

5.02 Kułak Wil­helmina 2r

6.02 Lep­i­onka Mieczysław 4r

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 31 Styczeń

7:00 + Zenon TUREK int od szwagierki Bar­bary Załuckiej

17:00 + Jan Adela STE­FAŃSCY ++ z rodz

17:00 + Ryszard WIJASZKA int od matki chrzest­nej i Krzysztofa WNUK

WTOREK 1 Styczeń

7:00 + Lech JUSIAK

7:00 + Czesław KOWAL­CZYK r sm

17:00 + Ryszard WIJASZKA int od rodz. Komperdów

17:00 + Ewa LUSZA­WSKA int od Doroty i Darosława Mijalskich

ŚRODA 2 Styczeń

7:30 + Tomasz Bolesław Mieczysław ++ AFTYKÓW OCHNIAKÓW

9.00 + Stanisława Władysław REJ­MAK ++ REJ­MAKÓW BYCZKÓW

10:30 + Kaz­imiera BŁASZCZYK 18 r sm

16:00 + Marek BARTKOWIAK 1 r sm

18:00 + Jad­wiga RYBIEC 11 r sm

CZWARTEK 3 Styczeń

7:00 + Zenon TUREK int od chrześnicy Ewy Jakubow­icz z rodz

17:00 +Andrzej KRAW­CZYK int od pra­co­daw­ców i pra­cown­ików Antoniego Plewika

17:00 + Stanisław TARKA int od mieszkańców bloku przy Par­tyzan­tów 14

PIĄTEK 4 Styczeń

7:00 + Dusze w czyśćcu cierpiące

7:00 + Andrzej KUT­NIK int od mieszkańców osiedla Sienkiewicza

17:00 + Jan­ina CHARKOT int od sąsiadów

17:00 + Kacper GAJDA int od ojca chrzest­nego z rodz

SOB­OTA 5 Styczeń

7:00 + Anna PAWLAK int od Marty z rodz

17:00 + Euge­niusz POCHROŃ

17:00 W int Weroniki

NIEDZIELA 6 Styczeń

7:30 + Wiesław POLESZAK int od mieszkańców osiedla Sienkiewicza

9.00 KŻR

10:30 + Mar­ian LENAR­CIAK 13 r sm ++ z rodz

12:00 PRO POP­ULO

16:00 + Jan­ina LODOWSKA

18:00 + Mar­i­anna 3 r sm Józef Helena Jan Jan­ina Stanisław Mieczysław ++ PIEKOSZÓW ZASADÓW KUCABÓW