• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Aktu­al­ności»Paczki Car­i­tas dla potrzebujących

Paczki Car­i­tas dla potrzebujących

Bardzo dzięku­jemy naszym Parafi­anom za to, że po raz kole­jny wypełnili doskonale przykazanie miłości bliźniego i przekazali paczki, które zostały rozdys­ponowane najbardziej potrze­bu­ją­cym parafi­anom. Niech Bóg Wam hojnie wynagrodzi!