• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02

Msze Święte i nabożeństwa w Koś­ciele Parafialnym

Msze Święte i nabożeństwa
Msze Św. w dzień powszedni
Msze Św. w niedziele i święta
W Sadurkach (niedziele i święta)
Pier­wsze czwartki i piątki miesiąca
Droga krzyżowa dla dzieci
Droga krzyżowa dla dorosłych
Niesz­pory niedzielne i świąteczne
Nabożeństwa majowe i czerwcowe
czas letni
7:00, 18:00
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 17:00, 19:00
9:00
17:30
we wtorki o 17:30
w piątki o 17:30
po Mszy Św. o 19:00
codzi­en­nie o 18:30
czas zimowy
7:00, 17:00
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00, 18:00
9:00
16:30
we wtorki o 16:30
w piątki o 16:30
po Mszy Św. o 18:00
codzi­en­nie o 18:30

Msze Święte i nabożeństwa w Koś­ciele Rek­toral­nym (kaplica)

Msze Św. w niedziele i święta
Msze Św. w dzień powszedni
7:00, 9:00, 11:00, 16:30
16:30