• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02

Zdjęcia

Piel­grzymka Litur­gicznej Służby Ołtarza z naszej parafii do Wąwol­nicy 2023

Rajd rowerowy do Wąwol­nicy i Kębła 13 maja 2023 r.

Ognisko min­is­tran­tów i lek­torów dnia 22 kwiet­nia 2023 r.

Rozpoczę­cie for­ma­cji LSO w roku 20222023

Archi­diecez­jalny zjazd Służby Litur­gicznej w Wąwol­nicy 2022

Wyjazd min­is­tran­tów i lek­torów do Wąwol­nicy 14 5 2022

Rajd rowerowy min­is­tran­tów do Kaz­imierza Dolnego

Rajd rowerowy min­is­tran­tów do Wąwol­nicy i Kębła

Ognisko min­is­tran­tów