• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XXIII niedziela zwykła

XXIII niedziela zwykła

W najbliższy czwartek przy­pada święto Pod­wyższenia Krzyża świętego.

Krzyż jest naszym chrześ­ci­jańskim godłem. Kaplica w Sadurkach jest pod wezwaniem Pod­wyższenia Krzyża świętego dlat­ego w najbliższą niedzielę 17 wrześ­nia mieszkańcy będą przeży­wać doroczny odpust. Serdecznie zapraszamy na sumę odpus­tową o godz. 12:00.

Serdecznie dzięku­jemy za ofi­ary składane na renowacje ołtarza z naszego kościoła.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

11 Babicz Bog­dan 4 13

12.9 Kazanowska Kaz­imiera 3 Maciążek Jan 3

13.9 Miącz Wacława 4 Zielińska Leoka­dia 1

14.9 Chęć Józef 5r

15.09 Rymanowski Euge­niusz 5r Paźdz­i­urek Zuzanna 3 Bojanowski Czesław 1

17.9 Piłat Zenon 2

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 11 Wrzesień

7:00 + Renata KRAW­CZYK 3 r sm

7:00 + Marcin KĘPISTY

18:00 + Witold KAMOLA int od pra­cown­ików Term Pała­cowych hydroterapii

18:00 + Krystyna JÓŹWIAK 2 r sm

WTOREK 12 Wrzesień

7:00 W int Pawła z okazji 33 r ur.

7:00 + Krzysztof KAMOLA XXX

18:00 + Bolesław STĘP­NIEWSKI 25 r sm ++ STĘP­NIEWS­KICH KOWALSKICH

18:00 + Wacława MIĄCZ 4 r sm

ŚRODA 13 Wrzesień

7:00 + Marta GINAL­SKA 15 r sm

7:00 dzięk błag w int Ewy i jej rodz.

18:00 + Stanisław KRUK ++ KRUKÓW SIENKIEWICZÓW

18:00 + Kaz­imierz JARUGA 13 r sm

CZWARTEK 14 Wrzesień

7:00 + Bog­dan CHĘĆ 5 r sm ++ rodz­iców CHĘCIÓW

18:00 dzięk błag w int Anny i Ryszarda w 27 r ślubu

18:00 + Zbig­niew SAŁĘGA 13 r sm Jerzy JAKUBCZYK 12 r sm

PIĄTEK 15 Wrzesień

7:00 + Zuzanna CZERNIEC int od rodz. Kazanowskich

18:00 + Euge­niusz RYMANOWSKI 5 r sm

18:00 + Czesław BOJANOWSKI 1 r sm Czesława Tadeusz BOJANOWSCY

SOB­OTA 16 Wrzesień

7:00 + Helena DADOS 10 r sm Józef DADOS

7:00 dzięk błag w int Ewy i jej rodz.

18:00 + Jarosław JAROSZ 24 r sm

18:00 + Ewa– Maria KRAW­CZYK 27 r sm Weronika WÓJ­CIAK 20 r sm

NIEDZIELA 17 Wrzesień

7:30 + Irena PIECH Erazm MAZURKIEWICZ

9.00 + Bogusław BORKOWSKI 22 r sm Maria Mirosław BORKOWSCY

10:30 + Bog­dan CHĘĆ 5 r sm ++ z rodz

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Damian REJ­MAK 12 r sm Adrian REJMAK

19:00 + Genowefa PAKUŁA Stanisława MAŁEK ++ PAKUŁÓW MAŁKÓW