Błąd
  • JUser::_load: Nie można załad­ować danych użytkown­ika o ID: 42
  • 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Parafia»Kaplice»Kapliczka na Jabłuszku

Kapliczka na Jabłuszku

Przed pow­staniem kapliczki stał tu tylko krzyż, postaw­iony na mogiłach poległych pow­stańców z 1863 r.
W 1902 r. wró­cił z zesła­nia z ciężkiej katorgi uczest­nik pow­sta­nia sty­czniowego Mateusz Korwin-​Wójcicki. Za szczęśliwy powrót do ojczyzny z Syberii, gdzie przez 15 lat ciężko pra­cował w kamienioło­mach, w dowód Wdz­ięczności Matce Bożej postawił tą kapliczkę. Przy­chodził tu codzi­en­nie i mod­ląc się wypraszał wiele łask. Dożył stu lat. Pochowany jest na cmen­tarzu parafi­al­nym.
Obraz zna­j­du­jący się wewnątrz kapliczki — Święte Serce Maryi — zaw­iesiła w 1906 r. niez­nana kobi­eta. Będąc na kuracji w Nałęc­zowie codzi­en­nie przy­chodz­iła mod­lić się o szczęśliwy powrót syna z wojny rosyjsko-​japońskiej. Została wysłuchana. Jej syn, jako jedyny ocalał z całej załogi okrętu (bitwa pod Cusz­imą).
Od początku pow­sta­nia kapliczki do dzisiaj wielu ludzi mod­ląc się przed tym Cud­ownym Obrazem doz­nało łaski i pomocy. Świad­czą o tym liczne wota i ofi­ary.

W 1991 roku Kapliczka i Krzyż zostały odnowione dzięki wspar­ciu finan­sowemu Towarzystwa Przy­jaciół Nałęc­zowa.
W 2008 roku wyko­nano zewnętrzną elewację kapliczki, a wnękę, na której zaw­ies­zony jest obraz wyko­nano w drewnie.

Źródło: Infor­ma­cje przy kapliczce,
Michał Tarka, Dzieje Nałęczowa.

Kapliczka na Jabłuszku :: Kapliczka na Jabłuszku :: Kapliczka na Jabłuszku :: Kapliczka na Jabłuszku ::