• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Aktu­al­ności»RORATY DLA DZIECI

RORATY DLA DZIECI

Zapraszamy dzieci do udzi­ału w Mszach św. rorat­nich od poniedzi­ałku do soboty o godz. 7.00.

Dzieci przy­chodząc na Mszę św., przynoszą ser­duszka z dobrym uczynkiem, który udało im się zre­al­i­zować pod­czas dnia wraz z imie­niem i nazwiskiem. Ser­duszka zostaw­iają przy ołtarzu w koszy­czku. Po Mszy św. będziemy losowali jedno dziecko które zabierze fig­urkę Matki Bożej Niepokalanej do domu i wraz z rodzi­cami pomodlą się przy niej na różańcu. Fig­urkę przynosimy następ­nego dnia przed Mszą św. Dzieci będą dostawały również nakle­jki na plan­szę z fran­ciszkowym placem budowy sta­jenki i z adwen­towymi zada­ni­ami. Zabier­amy ze sobą lampiony.