• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»IV Niedziela wielkiego postu 19 3 2023

IV Niedziela wielkiego postu 19 3 2023

Za tydzień w niedzielę w naszej parafii rozpoczniemy Rekolekcje Wielkopostne.

To bardzo ważne dni dla naszej parafii, szczegól­nie w tak trud­nych dla wszys­t­kich cza­sach. Zaplanu­jmy sobie te trzy dni byśmy znaleźli czas na spotkanie z Chrys­tusem w Jego Słowie, Sakra­men­cie Pokuty i Eucharystii. .

NIEDZIELA 26 III 2023

godz. 7:30 Msza św. nauka ogólna godz. 9.00 Msza św. nauka dla dzieci ich rodz­iców godz. 9.00 Sadurki –Msza św. nauka ogólna godz. 10.30 Msza św. nauka ogólna godz. 12.00 Msza św. nauka ogólna godz. 17.00 Msza św. nauka ogólna godz. 19.00 Msza św. nauka ogólna

PONIEDZI­AŁEK 27 III 2023

DZIEŃ SPOWIEDZI

godz. 9.00 Msza św. nauka ogólna

godz. 10.30 Msza św. nauka dla dzieci

godz. 11.30 Msza św. nauka ogólną Sadurkach

godz. 17.00 Msza św. nauka ogólna

godz. 19.00 Msza św. nauka dla młodzieży szkół

pon­ad­pod­sta­wowych i dorosłych

WTOREK 28 III 2023

DZIEŃ SPOWIEDZI

godz. 9.00 Msza św. nauka ogólna godz. 10.30 Msza św. nauka ogólna godz. 17.00 Msza św. nauka ogólna

godz. 19.00 Msza św. nauka młodzieży szkół pon­ad­pod­sta­wowych dorosłych

Poniedzi­ałek i wtorek spowiedź pół godziny przed każdą Mszą św.

W najbliższą sobotę przy­pada Uroczys­tość Zwias­towa­nia Pańskiego. Zapraszamy wszys­t­kich na msze św. w naszym koś­ciele o godzinie 7.00, 9.00 i 17.00. W Sadurkach o 9.00. Osoby, które zamówiły msze św. na 25 marca — na sobotę pros­zone są o pilny kon­takt z księżmi w zakrystii.

W najbliższą niedzielę po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się spotkanie z dziećmi klas IV i ich rodzi­cami w związku z rocznicą I Komu­nii św.

W związku ze zmi­aną czasu na letni w przyszłą niedzielę, nastąpi również zmi­ana godzin w odpraw­ia­niu mszy św. W niedzielę msze św. po połud­niu odpraw­iane będą o 17.00 i 19.00 a w dni powszed­nie o godzinie 18.00.

Serdecznie dzięku­jemy wszys­tkim, którzy pobrali torby „CAR­I­TAS” na wielka­nocne paczki dla potrze­bu­ją­cych z naszej parafii. Zostały pobrane wszys­tkie torby. Gdyby jed­nak ktoś chciał jeszcze zro­bić taką paczkę można ją zro­bić w innej tor­bie. Paczki przynosimy do Niedzieli pal­mowej włącznie.

Prosimy o jak najszyb­sze i konkretne zgłoszenia na piel­grzymkę do Lour­des, Fatimy i Santiago.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

20.03. + Dylon Mar­ian 5r.

21.03. + Kowal­ska Mag­dalena 2 r., Made­jska Bar­bara lr.

23.03. + Depta Kaz­imierz 4r., Suszek Bohdan lr.

25.03. + Górska Anton­ina 3r.

26.03. + Kamola Genowefa 4r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 20 Marzec

7:00 za dusze czyść.

7:00 + Hen­ryk POCHROŃ int od syna Marcina

17:00 + Józefa WÓJ­CIAK Edward WÓJ­CIK Zdzisław REJ­MAK ++ rodz

WTOREK 21 Marzec

7:00 + Mar­ian SZEW­CZYK 20 r m Marek Kaz­imiera ++ z rodz

7:00 o zdrowie dla Leszka KŁAPCIA

17:00 + Mar­i­anna 36 r sm Mikołaj

ŚRODA 22 Marzec

7:00 + Helena Ewa Fran­ciszek BORUCH ++ z rodz

7:00 + Hen­ryk POCHROŃ int od stna Marcina

7:00 + Bogu­miła GAŁKA 7 r sm Aniela Bro­nisław Tadeusz z KULÓW Maria KRASNA

17:00 + Józef ZERA

CZWARTEK 23 Marzec

7:00 + Joanna Józef SYG­NOWSCY Tekla Antoni KUBLICCY ++ SYG­NOWS­KICH KUBLIC­KICH SZPURÓW PECIÓW

7:00 + Dar­iusz WÓJ­CIK nt od rodziców

17:00 + Bar­bara KOWAL­SKA 23 r sm ++ KOWAL­S­KICH ZALEWS­KICH RAWSKICH

PIĄTEK 24 Marzec

7:00 + Anton­ina GÓRSKA 3 r sm Witold GÓRSKI

7:00 + Kaz­imiera DEPTA

7:00 + Marcin CHUDY XXX

17:00 + Józef DEPTA ++ DEP­TÓW KOWALCZYKÓW

SOB­OTA 25 Marzec

7:00 + Genowefa 4 r sm Fran­ciszek Stanisław KAMOLA

9:00 + Tadeusz NADZIEJA 28 r sm Józef NADZIEJA

9:00 + Jan­ina Tadeusz Jan GÓRSCY

17:00 + Czesława Tadeusz Zofia Szczepan ++ CURÓW KAZANOWSKICH

17:00 dzięk-​błag w int Ewy w 60 r urodzin int od męża z dziećmi i rodzinami

NIEDZIELA 26 Marzec

7:30 + Hen­ryk Roza­lia Stanisław GŁOS Paulina Stanisław WIECZ­ERZAK ++ z rodz

9.00 + Maria 4 r sm Marek 4 r sm ZADURA Władysława Józef PONIATOWSCY

10:30 + Hen­ryk KOWAL­SKI 18 r sm

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Jerzy SKOWROŃSKI

19:00 + Józef Irena PIECH