Błąd
 • JUser::_load: Nie można załad­ować danych użytkown­ika o ID: 43
 • 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
 • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
 • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
 • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
 • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»II Niedziela Wielkiego Postu — 24 02 2013

II Niedziela Wielkiego Postu — 24 02 2013

W tym tygod­niu przy­padają Pier­wszy Piątek i Pier­wsza Sob­ota miesiąca. W Piątek spowiedź od godziny 16.30 w cza­sie Drogi Krzyżowej.

 • Wkraczamy w II tydzień Wielkiego Postu. Post byłby czymś małym i niegod­nym, gdyby pole­gał tylko na pow­strzymy­wa­niu się od spoży­wa­nia pokar­mów mięs­nych. Rdze­niem postu niech będzie nasze nawróce­nie. Zapraszamy serdecznie na nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorz­kich Żali.

 • W tym tygod­niu przy­padają Pier­wszy Piątek i Pier­wsza Sob­ota miesiąca. W Piątek spowiedź od godziny 16.30 w cza­sie Drogi Krzyżowej.

 • Jak co roku w Wielkim Poś­cie na bocznych ołtarzach stoją puszki do których można złożyć ofi­ary jako Jał­mużnę Postną i Wielko­postne Dzieło Pomocy.

 • Za tydzień w niedzielę ofi­ary zbier­ane na tacę przez­nac­zone będą na pokrycie kosztów zimowego ogrze­wa­nia naszego koś­cioła. Za te ofi­ary i zrozu­mie­nie już dzisiaj serdecznie dziękujemy.

 • Następu­jące rocznice śmierci przy­padają w tym tygodniu:

25.02. + Sudz­ińska Zofia 5r, +Rad­wan Irena 2r

26.02. +Czar­necka Stanisława 4r, +Pazur Kaz­imierz 4r, +Małek Zyg­munt 4r, +Syg­nowska Adela 1r

27.02. +Ląkocy Woj­ciech 3r, +Samoń Zbysław 2r

01.03. +Mazurek Kaz­imierz 3r

02.03. +Syg­nowski Krzysztof 1r

03.03. +Kępa Zofia 5r, +Chyła Stanisław 4r, +Spiry­donow Tadeusz 1r.