• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02

Renowacja ołtarza głównego z obrazami „Chrzest Chrys­tusa w Jor­danie” oraz „Jezus Miłosierny” w Koś­ciele Parafi­al­nym pw. św. Jana Chrz­ci­ciela w Nałęczowie”

Ogłosze­nie o prowadze­niu postępowa­nia zakupowego na wyłonie­nie wykon­awcy do przeprowadzenia prac kon­ser­wa­tors­kich, restau­ra­tors­kich, robót budowlanych w ramach zada­nia pn. „Renowacja ołtarza głównego z obrazami „Chrzest Chrys­tusa w Jor­danie” oraz „Jezus Miłosierny” w Koś­ciele Parafi­al­nym pw. św. Jana Chrz­ci­ciela w Nałęczowie”

27.11.2023