Błąd
  • JUser::_load: Nie można załad­ować danych użytkown­ika o ID: 42
  • 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Parafia»Orga­ni­za­cje»Koła Żywego Różańca

Koła Żywego Różańca

Członkowie spo­tykają się jeden raz w miesiącu na mszy św. i wymi­anie tajem­nic.
1. Kółko Różań­cowe I p.w. „Matki Łaski Bożej” w Czesław­icach
2. Kółko Różań­cowe II p.w. „Matki Zbaw­iciela” w Nałęc­zowie
3. Kółko Różań­cowe III p.w. „Matki Bożej Nieusta­jącej Pomocy” w Nałęc­zowie
4. Kółko Różań­cowe IV p.w. „Matki Dobrej Rady” w Nałęc­zowie
5. Kółko Różań­cowe V p.w. „Matki Bożej Wspo­może­nia Wiernych” w Sadurkach
6. Kółko Różań­cowe VI p.w. „Matki Bożej Królowej Pokoju” w Nałęc­zowie
7. Kółko Różań­cowe VII p.w. „Matki Bożej Królowej Różańca św.” w Sadurkach
8. Kółko Różań­cowe VIII p.w. „Najświęt­szej Maryi Panny Królowej Pol­ski” w Sadurkach
9. Kółko Różań­cowe IX p.w. „Matki Bożej Uzdrowienia Chorych” w Nałęc­zowie

Więcej w tej kat­e­gorii: « Car­i­tas Legion Maryi »