Błąd
  • JUser::_load: Nie można załad­ować danych użytkown­ika o ID: 42
  • 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Parafia»Zakony»Urszu­lanki Unii Rzymskiej

Urszu­lanki Unii Rzymskiej

Misja wychowaw­cza ma różnorodne formy. Siostry łączą kon­tem­plację i apos­tolstwo. Charak­terysty­cznym rysem jest życie we wspól­no­tach. Życie apos­tol­skie jest skierowane na ewan­ge­liza­cję i wychowanie wg Ewan­gelii.
W Nałęc­zowie Urszu­lanki są od 1930 roku. Początkowo był to mały dom waka­cyjny.
Obec­nie siostry tworzą 7. osobową wspól­notę. Między innymi pode­j­mują pracę kat­e­chety­czną w 2 placówkach oświa­towych:
Zes­pole Szkół im. Zyg­munta Chmielewskiego i Gim­nazjum.

Adres:
ul. Spółdziel­cza 14, 24140 Nałęczów
tel. 81. 50 16 052

Strona zgro­madzenia

Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

Więcej w tej kat­e­gorii: Sal­wa­to­ri­anie »