• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»II niedziela wielka­nocna 7 4 2024

II niedziela wielka­nocna 7 4 2024

Z racji obchod­zonego w Niedzielę Bożego Miłosierdzia święta „ CARITAS

w całej Polsce zbier­ane są ofi­ary na rzecz tej orga­ni­za­cji poma­ga­jącej na całym świecie. Bóg zapłać za wsparcie.

Za tydzień w niedzielę po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się kole­jne spotkanie z dziećmi klas III, które przy­go­towują się do I Komu­nii św.

Również za tydzień w niedzielę ofi­ary będą przez­nac­zone na Archi­diecez­jalne Sem­i­nar­ium Duchowne.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

08.04. + Gryta Stanisław 4r.

09.04. + Paciejew­ska Jad­wiga 5r., Gaba Halina 3r.

12.04. + Chałas Maria 3r.

14.04. + Przepiórka Józefa 3r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 8 Kwiecień

7:00 + Artur TRĘBIŃSKI int od Jolanty Sułek

7:00 O zdrowie dla Mar­i­anny CHMIELEWSKIEJ

18:00 + Roza­lia POCHROŃ 76 r sm

18:00 + Jan PIETRYKOWSKI 33 r sm Zofia Marcin PIETRYKOWSCY Anton­ina ŹREBIECKA

WTOREK 9 Kwiecień

7:00 + Mar­i­anna Gustaw OLSZEWSCY ++ OLSZEWS­KICH MUCHÓW

18:00 + Władysław CHAŁAS 34 r sm ++ RZEŹNIKÓW CHAŁASÓW

18:00 + Halina GABA ++ GAWROLIŃSKICH

ŚRODA 10 Kwiecień

7:00 + Wiesława– Genowefa KRUK int od rodz Sienkiewiczów

7:00 + Hen­ryk WARTACZ int od współpra­cown­ików z miejskiego zakładu wodociągów i kanal­iza­cji Nałęczów

18:00 + Jad­wiga Józef PACIEJEW­SCY ++ KUCABÓW PACIEJEWSKICH

18:00 + Jad­wiga DZIA­DUCH int od rodz. Stadnickich

CZWARTEK 11 Kwiecień

7:00 + Wiesława– Genowefa KRUK int od klubu jesi­en­nych entuz­jastów i seniolatek

18:00 + Adam REJ­MAK 19 r sm ++ CZERNIECÓW REJMAKÓW

18:00 + Teresa KRUK 5 r sm Czesław ++ KRUKÓW

PIĄTEK 12 Kwiecień

7:00 + Stanisław BUREK Katarzyna Ignacy ++ MAZURÓW Mar­i­anna Jan PAWLAK

18:00 + Stanisław RYBIEC 32 r sm

18:00 + Ewa LICHOTA int od KGW z Bochotnicy

SOB­OTA 13 Kwiecień

7:00 + Hen­ryka KOŚCIELNICKA

18:00 + Gabriel PIECH 19 r sm

18:00 + Maria Marek ZADURA Bro­nisława Bolesław ZADURA

NIEDZIELA 14 Kwiecień

7:30 + Józef 21 r sm ++ PIEKOSIÓW ZASADÓW KUCABÓW

9.00 + Prze­mysław WRZOS

10:30 + Stanisław NOWAK ++ NOWAKÓW SITKÓW

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Anna WÓJ­CIAK Daniel GŁUSKI 6 r sm

19:00 + Ryszard Genowefa BARTYZEL