• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XXXIII niedziela zwykła 19 11 2023

XXXIII niedziela zwykła 19 11 2023

Małymi krokami zbliżamy się do końca roku litur­gicznego. Przyszła niedziela to Uroczys­tość Chrys­tusa Króla Wszechświata — ostat­nia niedziela przed Adwentem.

Serdecznie dzięku­jemy Panom: Muciek Alek­sander i Krzysztof, Leszek Kamola, Kacper Kamola i innym strażakom za nareper­owanie rynny zewnętrznej na górnym kościele.

22 listopada 2023 r. o godzinie 8.30 w OSP w Sadurkach odbędzie się szkole­nie pt. : „Ochrona różnorod­ności bio­log­icznej w warunk­ach pro­dukcji rol­nej. Prosimy mieć ze sobą nr. Gospodarstwa.

Serdecznie zapraszamy.

Składamy serdeczne podz­iękowa­nia za wszelkie indy­wid­u­alne ofi­ary składane na potrzeby parafii.

W przyszłą niedzielę taca przez­nac­zona będzie na Lubel­skie Sem­i­nar­ium duchowne. Zaś dzisiaj można wrzu­cić ofi­arę na pomoc osobom bez­dom­nym w celu przy­go­towa­nia im w Lublinie nocle­gowni i posiłków gorą­cych zimą, która już się zbliża

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

20.11. + Fiut Piotr 4r., Pielak Alek­san­dra 2r., Tarka Sła­womir 2r.

21.11. + Pawlak Lud­wik 5r.

24.11. + Zadura Maria 4r., Wysocki Andrzej 3r.

25.11. + Fiut Regina 5r, Koz­druń Wanda 3r.

26.11.+ Kem­p­isty Marcin 1 r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 20 Październik

7:00 + Robert RYBKA int od rodz Maciąg

17:00 + Stanisław BŁASZCZYK 63 r sm ++ z rodz

17:00 + Dar­iusz WÓJ­CIK int od siostry z rodz

WTOREK 21 Październik

7:00 O Boże błog dla Adama

17:00 + Jan MAR­CZYŃSKI Bar­bara Jan Czesław Halina ++ MAR­CZYŃS­KICH LEWTAKÓW

17:00 + Helena Zdzisław r sm CABOŃ

ŚRODA 22 Listopad

7:00 + Jad­wiga Jacek Tadeusz GUŚLIŃSCY

7:00 W int Kle­mensa w 91 r urodzin

17:00 + Monika DZIURA 8 r sm

17:00 + Zofia Józef Stanisław Kaz­imierz Zbig­niew ++ GĄSIKÓW FRANCZA­KÓW GIBUŁÓW

CZWARTEK 23 Listopad

7:00 + Jan POD­KOW­IŃSKI int od mieszk. os Sienkiewicza

17:00 + Genowefa Piotr RODZIK Andrzej KUZ­DRAL­IŃSKI ++ rodz

17:00 + Andrzej Tomasz KUT­NIK Mirosława Stanisława Stanisław KURZEJEWSCY

PIĄTEK 24 Listopad

7:00 + Andrzej WYSOCKI 3 r sm Elż­bi­eta WYSOCKA

17:00 za zmarłych pole­canych w wypominkach

17:00 O Boże błog dla Adama

SOB­OTA 25 Listopad

7:00 + Danuta ZIELONKA int od byłych pra­cown­ików NOK

17:00 O Boże błog dla Igora w 2 r urodzin

17:00 + Władysław Józefa Ryszard ++ TOMASZEWS­KICH Mieczysław DUDKOWSKI

NIEDZIELA 26 Listopad

7:30 + Stanisław TARKA Czesław RACZYŃSKI

9.00 + Genowefa JAROSIŃSKA

10:30 + Maria 3 r sm Marek 3 r sm ZADURA

12:00 PRO POP­ULO

16:00 + Bro­nisław MACIĄŻEK 44 r sm Józefa Stanisław Mar­ian Tadeusz Jan ++ KOŁODZIEJCZYK

18:00 + Wawrzyniec Mał­gorzata IWA­NIAK ++ RYBKÓW DRĄGÓW