• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XXXII niedziela zwykła 12 11 2023

XXXII niedziela zwykła 12 11 2023

Serdecznie dzięku­jemy wszys­tkim, którzy w dniu wczo­ra­jszym wzięli udział we mszy św. w intencji Ojczyzny

z racji kole­jnej rocznicy odzyska­nia przez Pol­skę Niepodległości. Dzięku­jemy przed­staw­icielom Rady Miasta, Pocz­tom Sztan­darowym, orkiestrze z NOK i wszys­tkim parafianom.

Nadal w każdy dzień listopada przed mszą św. wiec­zorową mod­limy się za zmarłych pole­conych w wypominkach, a w każdy piątek odpraw­iamy w intencji tych zmarłych mszę św.

Dzisiaj po każdej mszy św. zbier­ane są do puszek ofi­ary na pomoc „Koś­ciołom w potrze­bie”. Dzisiaj szczegól­nie tym koś­ciołom na Bliskim Wschodzie — Ziemi Jezusa gdzie trwa wojna

W ubiegłym tygod­niu na potrzeby koś­cioła wpłynęła bez­imi­enna ofi­ara w wysokości 300 zł. Bóg zapłać.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

13.11. + Śli­wiński Zyg­munt 4r., Charzewska Sabina lr.

14.11. + Mal­icka Zofia 3r., Bielak Bożena 3r.,Ćwiklińska Halina lr

16.11. + Dziekanowska Regina .2

18.11. + Iży­cka Elż­bi­eta 5r., Jasińska Krystyna 2r.

19.11. + Pawlak Jan­ina lr., Paprota Mirosław lr.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 13 Październik

7:00 + Jan POD­KOW­IŃSKI int od miesk. Os. Sienkiewicza

17:00 + Danuta RYBIEC 3 r sm

17:00 w int Róży z racji urodzin

WTOREK 14 Październik

7:00 + Adam 30 r sm Czesława DĄBROWSCY

7:00 w int Janiny ORŁOWSKIEJ z podz­iękowaniem za opiekę MB z prośbą o zdrowie dal­sze błog i potrzebne łaski

17:00 + Józef RADEJ 9 r sm

17:00 + Jerzy LEW­TAK 12 r sm

ŚRODA 15 Listopad

7:00 + dzięk błag w int Kół Żywego Różańca

7:00 + Mieczysław PRZEPIÓRKA XXX

17:00 + Andrzej KOTUL­SKI 20 r sm

17:00 + Mar­i­anna 12 r sm Euge­niusz 4 r sm CIEŃKUSZ

CZWARTEK 16 Listopad

7:00 + Lucyna KĘDRA int od rodz Smolińskich

17:00 O Boże błog dla byłych pra­cown­ików Zespołu Szkół im. Zyg­munta Chmielewskiego przy ul. Spółdziel­czej o życie wieczne dla zmarłych

17:00 + Wiesława WIĘCK­OWSKA 8 r sm ++ z rodz

PIĄTEK 17 Listopad

7:00 + Jan POD­KOW­IŃSKI int od miesk. Os. Sienkiewicza

7:00 o zdrowie i opiekę MB dka wnuków: Helenki i Sta­sia i ich rodz­iców int od dziadków

17:00 + Za pole­canych w wypominkach

17:00 + Zofia r sm Hen­ryk Mar­ian WÓJ­CIK ++ z rodz

17:00 + Anna Stanisław WÓJCIAK

SOB­OTA 18 Listopad

7:00 + Irena 1 r śm Józef ++ SUSZKÓW WĄSIKÓW

17:00 + Bożena BIELAK 3 r sm Irena Jan Alicja Leszek ++ PONI­A­TOWS­KICH RYBAKÓW ZATORSKICH

17:00 dzięk błag w int Ewy i jej rodz

NIEDZIELA 19 Listopad

7:30 + Jan­ina PAWLAK 1 r sm ++ PAWLAKÓW BŁASZCZYKÓW

9.00 + Hen­ryk BAR­TOŚ ++ BAR­TOSIÓW DEPTÓW

10:30 + Anna Józefa Wacław Stanisław Mar­ian Wanda ++ z rodz

12:00 PRO POP­ULO

16:00 o Boże błog dla Pauliny z okazji urodzin

18:00 + Władysława NIEMIEC Józef Zdzisław ++ NIEM­CÓW OSTROWSKICH