• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

Za tydzień w niedzielę rozpoczniemy bezpośred­nie przy­go­towa­nia do Świąt Bożego Narodzenia

Dzisiaj w całym Koś­ciele rozpoczy­namy Adwent

Dzisiejsza Uroczys­tość Chrys­tusa Króla Wszechświata to ostatni akord roku litur­gicznego przed adwen­towym wyciszeniem

Małymi krokami zbliżamy się do końca roku litur­gicznego. Przyszła niedziela to Uroczys­tość Chrys­tusa Króla Wszechświata — ostat­nia niedziela przed Adwentem.