• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

  1. Dzisiejsza niedziela kończy okres Bożego Narodzenia.

W najbliższy piątek 06 sty­cz­nia przy­pada Uroczys­tość Objaw­ienia Pańskiego

Serdecznie dzięku­jemy wszys­tkim, którzy przy­czynili się do god­nego przeży­cia świąt Bożego Narodzenia.

W najbliższą sobotę przy­pada Wig­ilia Bożego Narodzenia.