• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

Po trzech miesią­cach renowacji i kon­serwacji do naszego koś­cioła wró­ciła nasza zabytkowa chrzcielnica.

Infor­mu­jemy, iż OSP z Nałęc­zowa w Wielką

Z racji obchod­zonego w Niedzielę Bożego Miłosierdzia święta „ CARITAS

Serdecznie dzięku­jemy wszys­tkim, którzy pomogli w god­nym przeży­ciu Triduum Paschal­nego i Świąt Wielkanocnych.