• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

W sobotę przy­pada Uroczys­tość NMP Królowej Pol­ski. Msze św. W naszym koś­ciele odpraw­iane będą o godzinie 7.30, 9.00, 10.30, 17.00 i 19.00. Nie będzie mszy św. o 12.00. W Sadurkach o 9.00. Serdecznie zapraszamy.

Niech Zmartwych­w­stanie Chrys­tusa Roz­jaś­nia nasze ciem­ności, Odsuwa kamień grzechu I wyprowadza nas do życia Parafi­anom, Kuracjus­zom i Goś­ciom. Wszys­tkim życzymy Wesołych Świąt Zmartwych­w­sta­nia Pańskiego.

Wkraczamy w Wielki Tydzień. Przeżyjmy go tak, jak powinien go przeżyć człowiek wierzący god­nie i po chrześ­ci­jańsku. Święte dni– Wielki Czwartek, Piątek i Sob­ota niech będą dla nas dni­ami szczegól­nego przeży­wa­nia mis­terium paschalnego.

To już V Niedziela Wielkiego Postu. Dla naszej wspól­noty parafi­al­nej jest to niedziela szczególna. Dzisiaj rozpoczęliśmy bezpośred­nie przy­go­towa­nia do Uroczys­tości Zmartwych­w­sta­nia Pańskiego poprzez święte rekolekcje.