Błąd
  • JUser::_load: Nie można załad­ować danych użytkown­ika o ID: 43
  • 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

Osoby zapisane na piel­grzymkę do Wilna pros­zone są o wpłatę do końca tego tygod­nia pier­wszej raty. Są jeszcze wolne miejsca. Jeżeli do końca tygod­nia nie zgro­madz­imy kom­pletu, piel­grzymka będzie odwołana.

We wtorek 11 lutego przy­pada litur­giczne wspom­nie­nie Matki Bożej z Lour­des. W tym dniu przeży­wać będziemy Świa­towy Dzień Chorego. W naszym koś­ciele pod­czas mszy św. o godzinie 17:00 będziemy modlili się w intencji chorych i cierpiących.

W przyszła niedzielę obchodzić będziemy święto Ofi­arowa­nia Pańskiego zwane w Polsce świętem MB Grom­nicznej. Pod­czas każdej mszy św. dokon­amy poświęce­nia grom­nic. W święto MB Grom­nicznej po mszy św. o godzinie 16.00 wysłuchać będzie można ostat­niego w tym roku kon­certu kolęd w wyko­na­niu chóru z naszej parafii. Serdecznie zapraszamy.

Dob­iega końca wiz­yta dusz­paster­ska w naszej parafii. Na najbliższe dni zaplanowal­iśmy wiz­ytę następująco: