Błąd
  • JUser::_load: Nie można załad­ować danych użytkown­ika o ID: 43
  • 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

Czas przy­go­tować się do Adwentu — okresu rados­nego i pobożnego oczeki­wa­nia na przyjś­cie Pana Jezusa. Wejdźmy w ten piękny czas wyciszeni i odpowied­nio duchowo przy­go­towani. Najbliższa niedziela to I Niedziela Adwentu.

W tym roku nasza parafia po raz drugi wydała parafi­alny kalen­darz na 2014r. Kalen­darz można nabyć w zakrys­tii i w naszym sklepiku. Koszt kalen­darza 5. Zachę­camy do nabycia.

11 listopada Msze Święte w naszym koś­ciele o 7:00, o 10:30 Uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny z udzi­ałem pocztów sztan­darowych i o 17:00.

W przyszłą niedzielę po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się kole­jne spotkanie z młodzieżą przy­go­towu­jącą się do Sakra­mentu Bierzmowania.

Autokar na lot­nisko w Warsza­wie dla piel­grzymów uda­ją­cych się do Ziemi Świętej pod­staw­iony zostanie w niedzielę 17 listopada o godzinie 6.00 rano.

Przy­pom­i­namy, że każdego dnia przed mszą św. wiec­zorową mod­limy się mod­l­itwą różań­cową za zmarłych pole­conych na kartkach wypominkowych. W każdy piątek listopada odpraw­iana jest też msza św. w intencji pole­conych w wypominkach.