• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • XXIII Niedziela Zwykła — 10 09 2017

    We czwartek 14 wrześ­nia przy­pada święto Pod­wyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrześ­ci­jańskim godłem. Kaplica w Sadurkach jest pod wezwaniem Pod­wyższenia Krzyża Świętego, dlat­ego w najbliższą niedzielę 17 wrześ­nia mieszkańcy z Sadurek przeży­wać będą w swo­jej świą­tyni doroczny odpust. Serdecznie zapraszamy na sumę odpus­towa na godz­inę 12.00. Więcej
  • 1

Aktu­al­ności

  • 1