• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
 • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
 • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
 • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
 • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • Odpust św. Jana — 24 06 2018

  W najbliższy piątek 29 czer­wca przeży­wać będziemy uroczys­tość Św. Apos­tołów Pio­tra i Pawła. Msze św. w naszym koś­ciele odpraw­iane będą o godzinie 7.30, 9.00, 10.30, 17.00 i 19.00. Więcej
 • 1

Aktu­al­ności

 • image

  Ostat­nia Msza

  1 lipca pod­czas Mszy Świętej o 19:00 została parafi­anie i ks. pro­boszcz pożeg­nali ks. Krzysztofa, Więcej
 • image

  Odpust i kon­sekracja ołtarza

  Uroczys­tości odpus­towe ku czci naszego patrona rozpoczęliśmy od różańca i Mszy świętej na naszym cmen­tarzu. Więcej
 • image

  Prymicje

  6 maja w Koś­ciele Misyjnego Sem­i­nar­ium Duchownego Księży Wer­bistów w Pieniężnie przyjął święce­nia kapłańskie nasz Więcej
 • 1