• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • II Niedziela Wielka­nocna — 23 04 2017

    W rocznicę kan­on­iza­cji Jana Pawła II Nałęc­zowski Ośrodek Kul­tury zaprasza na pro­gram słowno-​muzyczny w wyko­na­niu Dzieci z przed­szkola A. Żerom­skiego, Uczniów Szkoły Pod­sta­wowej oraz Młodzieży z LO im. S. Żerom­skiego w Nałęc­zowie. Pro­gram odbędzie się 27 kwiet­nia 2017 r. (czwartek) o godzinie 19.00. Więcej
  • 1

Aktu­al­ności

  • 1