• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • VI Niedziela Zwykła 16 02 2020

    Składamy serdeczne podz­iękowanie wszys­tkim, którzy w ubiegły piątek tak licznie wzięli udział w pogrze­bie Księdza Kanon­ika Jacka Barteck­iego w Tomas­zowie Lubel­skim. Więcej
  • 1