• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
 • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
 • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
 • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
 • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • VI Niedziela Wielka­nocna — 21 05 2017

  W dniu dzisiejszym dzieci z klas III naszej parafii przys­tąpiły do 1 Komu­nii św. Módlmy się aby Chrys­tus Eucharysty­czny jak najdłużej i jak najczęś­ciej goś­cił w ich ser­cach. Przez cały nad­chodzący tydzień dzieci pier­ws­zoko­mu­ni­jne gro­madzić się będą w naszym koś­ciele o godzinie 18.00 na „Białym Tygod­niu” Więcej
 • 1

Aktu­al­ności

 • image

  Bierz­mowanie

  25 maja ks. Bp Józef Wró­bel pod­czas uroczys­tej Mszy Świętej udzielił młodzieży Sakra­mentu Bierz­mowa­nia. Więcej
 • image

  Komu­nia

  21 maja dzieci z klas 3 naszej parafii przys­tąpiły do 1 Komu­nii Świętej. Więcej
 • image

  Św. Flo­ri­ana

  4 maja we wspom­nie­nie Św. Flo­ri­ana modlil­iśmy się w intencji naszej OSP. Więcej
 • 1