• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • XXVIII Niedziela Zwykła — 15 10 2017

    Fun­dacja „Zarażamy Radoś­cią” w przyszłą niedzielą w naszej parafii zor­ga­nizuje akcje: „Pomoc Polonii We Lwowie. Akcja polega na zbiórce mate­ri­ałów plas­ty­cznych, zabawek, środ­ków czys­tości i higieny dla pol­s­kich odd­zi­ałów przed­szkol­nych we Lwowie, oraz odzieży i innych darów rzec­zowych dla pol­s­kich rodzin we Lwowie. Więcej
  • 1

Aktu­al­ności

  • 1