• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • XVII Niedziela Zwykła — 24.07.2016

    Dob­iega końca pier­wszy etap Świa­towych Dni Młodzieży — dni w diecez­jach. W Nałęc­zowie gościmy grupę 44 osób ze Słowacji, Słowenii i Czech. Dzięku­jemy serdecznie Rodzi­nom, które przyjęły gości w swoich domach. Więcej
  • 1

Aktu­al­ności

  • 1