• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
 • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
 • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
 • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
 • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • XII Niedziela Zwykła — 25.06.2017

  We czwartek 29 czer­wca przeży­wać będziemy Uroczys­tość Św. Apos­tołów Pio­tra i Pawła. Msze św. w naszym koś­ciele odpraw­iane będą o godzinie 7.30, 9.00, 10.30, 17.00 i 19.00. Więcej
 • 1

Aktu­al­ności

 • image

  Opust św. Jana Chrz­ci­ciela.

  W niedzielę 25 czer­wca obchodzil­iśmy uroczys­tość odpus­tową ku czci patrona naszej parafii Św. Jana Chrz­ci­ciela. Więcej
 • image

  Oktawa Bożego Ciała

  Uroczystą Eucharys­tią z pro­cesją do czterech ołtarzy zakończyliśmy Oktawę Uroczys­tości Bożego Ciała. Więcej
 • image

  Boże Ciało

  Z Chrys­tusem uta­jonym w Najświęt­szym Sakra­men­cie wys­zliśmy w uroczys­tej pro­cesji na ulice Nałęc­zowa. Więcej
 • 1