• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

Dzisiaj w całym koś­ciele rozpoczy­namy Adwent

Dzisiejsza Uroczys­tość Chrys­tusa Króla Wszechświata to ostatni akord roku liturgicznego.

Małymi krokami zbliżamy się do końca roku liturgicznego.

Serdecznie dzięku­jemy wszys­tkim szkołom, insty­tucjom i osobom pry­wat­nym za piękne posprzą­tanie naszego parafi­al­nego cmen­tarza na Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych i Dzień Zaduszny.