• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Aktu­al­ności»Wszys­t­kich Świętych

Wszys­t­kich Świętych

W Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych trady­cyjnie odbyła się na naszym cmen­tarzu kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków. W tym roku udało się zebrać ponad 9300 zł. Składamy serdeczne podz­iękowa­nia wszys­tkim, którzy wsparli tegoroczną kwestę.

Więcej w tej kat­e­gorii: « Kon­cert Pasterka »