• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Aktu­al­ności»Msza za Ojczyznę

Msza za Ojczyznę

W sobotę 11 listopada przy­pada 99 rocznica odzyska­nia przez Pol­skę niepodległości. O 10:30 została odpraw­iona uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny. W cza­sie mszy św. odczy­tany został apel poległych, a po mszy św. prze­nieśliśmy do spec­jal­nie przy­go­towanej niszy w ścianie pamięci urnę z ziemią z grobów pomor­dowanych w Katyniu i z cmen­tarza Orląt Lwows­kich, którą niedawno otrzy­mal­iśmy dla naszej parafii. Następ­nie złożyliśmy wieńce i wiązanki kwiatów.

11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA