• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Aktu­al­ności»Dożynki Powia­towe w Nałęc­zowie 2018

Dożynki Powia­towe w Nałęc­zowie 2018

W niedzielę 12 sierp­nia w Nałęc­zowie odbyły się Dożynki Powia­towe. Uroczysta Msza święta była spra­wowana przy Nałęc­zowskim Domu Kul­tury. Mszy prze­wod­niczył ks. Marek Czerko– pro­boszcz i ks. Dziekan Piotr Trela.

Zgro­madzeni wierni dziękowali Bogu za otrzy­mane plony, a zarazem prosili o Jego bło­gosław­ieństwo na kole­jne lata.

dozynki 2018 dozynki 2018 dozynki 2018 dozynki 2018 dozynki 2018 dozynki 2018 dozynki 2018 dozynki 2018 dozynki 2018 dozynki 2018 dozynki 2018 dozynki 2018 dozynki 2018 dozynki 2018 dozynki 2018 dozynki 2018 dozynki 2018 dozynki 2018 dozynki 2018 dozynki 2018 dozynki 2018 dozynki 2018 dozynki 2018 dozynki 2018 dozynki 2018 dozynki 2018 dozynki 2018 dozynki 2018 dozynki 2018