• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Aktu­al­ności»Uroczys­tość Wniebowz­ię­cia Najświęt­szej Maryi Panny

Uroczys­tość Wniebowz­ię­cia Najświęt­szej Maryi Panny

Uroczys­tość ta uświadamia nam wszys­tkim, że zbaw­ie­nie jest realną rzeczywistością.

Maryja– jako pier­wsza– została zbaw­iona, bo z duszą i ciałem została wzięta do nieba.

W dniu dzisiejszym w naszej parafii została spra­wowana uroczysta Msza święta o godz. 12.00 po której została odsłonięta tablica pamiątkowa infor­mu­jąca, że w ścianie pamięci zna­j­duje się ziemia z cmen­tarza poległych Pol­s­kich Żołnierzy w bitwie warsza­wskiej. Po odśpiewa­niu pieśni „Legiony” i hymnu państ­wowego zostały złożone kwiaty i zapalone znicze.

Dziś także goś­cił u nas chór i orkies­tra kam­er­alna „Jubi­laeum” pod dyrekcją Pana Tomasza Ork­iszewskiego, który zaprezen­tował kon­cert patri­o­ty­czny „Tobie Pol­sko śpiewamy” z okazji rocznicy bitwy warszawskiej.

Uroczystosc WNMP 2018 Uroczystosc WNMP 2018 Uroczystosc WNMP 2018 Uroczystosc WNMP 2018 Uroczystosc WNMP 2018 Uroczystosc WNMP 2018 Uroczystosc WNMP 2018 Uroczystosc WNMP 2018 Uroczystosc WNMP 2018 Uroczystosc WNMP 2018 Uroczystosc WNMP 2018 Uroczystosc WNMP 2018 Uroczystosc WNMP 2018 Uroczystosc WNMP 2018 Uroczystosc WNMP 2018 Uroczystosc WNMP 2018 Uroczystosc WNMP 2018 Uroczystosc WNMP 2018 Uroczystosc WNMP 2018 Uroczystosc WNMP 2018 Uroczystosc WNMP 2018 Uroczystosc WNMP 2018 Uroczystosc WNMP 2018 Uroczystosc WNMP 2018 Uroczystosc WNMP 2018 Uroczystosc WNMP 2018 Uroczystosc WNMP 2018 Uroczystosc WNMP 2018 Uroczystosc WNMP 2018 Uroczystosc WNMP 2018 Uroczystosc WNMP 2018 Uroczystosc WNMP 2018 Uroczystosc WNMP 2018 Uroczystosc WNMP 2018 Uroczystosc WNMP 2018 Uroczystosc WNMP 2018 Uroczystosc WNMP 2018 Uroczystosc WNMP 2018 Uroczystosc WNMP 2018 Uroczystosc WNMP 2018 Uroczystosc WNMP 2018 Uroczystosc WNMP 2018 Uroczystosc WNMP 2018 Uroczystosc WNMP 2018