• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Aktu­al­ności»Droga Krzyżowa Przedszkolaków

Droga Krzyżowa Przedszkolaków

We czwartek 28 kwiet­nia odbyła się droga krzyżowa, w której brali udział przed­szko­laki pod okiem siostry Elżbiety.

W nabożeńst­wie brały udział dzieci wraz z rodzi­cami. Były to rozważa­nia oparte na insc­eni­zowanych sce­nach przez dzieci.