• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Aktu­al­ności»Odsłonię­cie i poświęce­nie tabl­icy upamięt­ni­a­jącej bło­gosław­ionego ks. Jerzego Popiełuszki

Odsłonię­cie i poświęce­nie tabl­icy upamięt­ni­a­jącej bło­gosław­ionego ks. Jerzego Popiełuszki

W niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00 miało miejsce odsłonię­cie i poświęce­nie tabl­icy upamięt­ni­a­jącej bło­gosław­ionego ks. Jerzego Popiełuszki.

35 lat temu 19 października zamor­dowano Kapelana Sol­i­darności Ks. Jerzego Popiełuszkę. Wtedy też po prawej stronie od wejś­cia na nasz cmen­tarz parafi­alny staną met­alowy Krzyż. Od kilku lat Ks. Jerzy jest już Bło­gosław­ionym Męczen­nikiem za wiarę. Chcąc w sposób god­niej szy ucz­cić Bło­gosław­ionego Ks. Jerzego w ostat­nim cza­sie w miejscu Krzyża stanęła tablica z wiz­erunk­iem Błogosławionego.