• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
 • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
 • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
 • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
 • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Aktu­al­ności»TRANS­MISJE MSZY ŚWIĘ­TYCH I REKOLEKCJE

TRANS­MISJE MSZY ŚWIĘ­TYCH I REKOLEKCJE

TRANS­MISJA PRZEZ INTERNET

klika­jąc na poniższy link można obe­jrzeć trans­misje inter­ne­tową Mszy świętych

http://​wer​s​ja1​.dekanat​.com​.pl/

https://​msza​-online​.net/​m​s​z​e​-​s​w​i​e​t​e​-​n​a​-​z​y​w​o​-​p​o​-​p​o​l​s​k​u​/

Rekolekcje online (to tylko propozy­cja– można oczy­wiś­cie sko­rzys­tać z innych)

https://​www​.youtube​.com/​c​h​a​n​n​e​l​/​U​C​p​M​H​2​H​t​8​U​6​z​0​j​u​w​P​O​A​Z​c​k​J​Q

Ponad to

TRANS­MISJE TELEWIZ­YJNE I RADIOWE

Niedziela, 22.03.2020:

 • 7.00TVP 1– Msza Święta z Sank­tu­ar­ium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach
 • 9.00Pro­gram 1 POL­SKIEGO RADIA – Msza Święta z Bazy­liki Świętego Krzyża w Warsza­wie [retrans­misja w Radiu MARYJA]
 • 9.30Telewizja TRWAM – Msza Święta z kapl­icy Cud­ownego Obrazu Matki Bożej Częs­to­chowskiej na Jas­nej Górze
 • 10.00TVP3 Lublin – Msza Święta z Lubelszczyzny
 • 11.00TVP 1 – dodatkowa trans­misja Mszy Świętej z Jas­nej Góry
 • 13.00TVP POLO­NIA – Msza Święta z sank­tu­ar­ium Bło­gosław­ionych Męczen­ników Pod­las­kich w Pratulinie
 • 19.00Pro­gram 1 POL­SKIEGO RADIA – Msza Święta z Bazy­liki Świętego Krzyża w Warszawie

Dni powszed­nie: 1623.03.2020:

 • 7.00TVP 1 – [poniedzi­ałek– sob­ota] – Msza Święta z Sank­tu­ar­ium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach
 • 13.30Telewizja TRWAM – [poniedziałek-​sobota] – Msza Święta z kapl­icy Cud­ownego Obrazu Matki Bożej Częs­to­chowskiej na Jas­nej Górze
 • 20.00TVP 3 pasmo ogólnopol­skie – [poniedziałek-​piątek] – Msza Święta z Jas­nej Góry w intencji usta­nia epidemii