• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XVIII Niedziela Zwykła — 06 08 2017

XVIII Niedziela Zwykła — 06 08 2017

Na waka­cyjne dni pole­camy prasę katolicka. W tym tygod­niu szczegól­nie „Niedzielę”, gdzie zna­jdziemy sze­roką relację z Misji Ewan­ge­liza­cyjnych w naszej parafii

  • W upalne dni Okresu letnio-​wakacyjnego przy­pom­i­namy o odpowied­nim i god­nym stroju w naszych świątyniach.
  • Na waka­cyjne dni pole­camy prasę katolicka. W tym tygod­niu szczegól­nie „Niedzielę”, gdzie zna­jdziemy sze­roką relację z Misji Ewan­ge­liza­cyjnych w naszej parafii i pery­gry­nacji Krzyża Try­bunal­skiego z relik­wiami Drzewa Krzyża Świętego.
  • Jak zapowiadal­iśmy tydzień temu dzisiaj po każdej mszy św. można złożyć ofi­ary do puszek dla gło­du­ją­cych w Sudanie i ofiar wojny.
  • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

08.08. + Staszewski Edward 4r., +Pisko­rski Alek­sander 1r.

09.08. +Rzeźnik Jacek 2r.

10.08. + Pałka Wiesław 4r.

11.08. + Chudy Ste­fan 5r.

13.08. + Czerniec Irena 5r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 7 SIERP­NIA

7:00 — † Stanisław Moszyński Grze­gorz Moszyński (20 )(od krewnych: Hen­ryka i Bożeny z Będz­ina)

18:00– † Dorota Zarzyka (3 )

WTOREK 8 SIERP­NIA

7:00 Kaz­imierz Usarek (20 ) ††Boruchów ††Kier­nic­kich

18:00Dziękczynno – bła­galna w 18 rocznicę urodzin Jakuba

ŚRODA 9 SIERP­NIA

7:00 — † Alek­sander Pisko­rski Hen­ryk Tekla ††Pisko­rs­kich

18:00 Jacek Rzeźnik (2 )

CZWARTEK 10 SIERP­NIA

7:00 — † Stanisław Pyt­lik (1 )

18:00– † Bożena Depta (11 ) Mar­ian Depta Feliksa Józef ††Poni­a­tows­kich ††Fiutów ††Dep­tów

PIĄTEK 11 SIERP­NIA

7:00 — † Stanisław Moszyński (od sąsi­adów: Kijew­s­kich i Wąsików)

7:00 — † Hanna– Maria Saba (XXX DZpŚ)

18:00 Zbig­niew Żurek Grze­gorz Żurek ††Wój­tow­iczów ††Żurków

SOB­OTA 12 SIERP­NIA

7:00Dziękczynno – bła­galna w 9 rocznicę urodzin Adriana

18:00 Jan­ina Śwital­ska (10 )

NIEDZIELA 13 SIERP­NIA

7:30 Jan­ina Anna Mieczysław Werem­czuk Jan Wasilewski Stanisław Kucaba

9:00 Anna Michał Jerzy Helena Hen­ryk ††Swaczyna

10:30 Władysław Kruk (22 ) Wacław Mar­i­anna Łukasiewicz Stanisław Kle­men­tyna Kruk

12:00PRO POP­ULO

17:00 — † Józef Depta (3 )

19:00 Fran­ciszek Wój­cik ††Wój­cików