• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XXIII Niedziela Zwykła — 10 09 2017

XXIII Niedziela Zwykła — 10 09 2017

We czwartek 14 wrześ­nia przy­pada święto Pod­wyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrześ­ci­jańskim godłem. Kaplica w Sadurkach jest pod wezwaniem Pod­wyższenia Krzyża Świętego, dlat­ego w najbliższą niedzielę 17 wrześ­nia mieszkańcy z Sadurek przeży­wać będą w swo­jej świą­tyni doroczny odpust. Serdecznie zapraszamy na sumę odpus­towa na godz­inę 12.00.

  • We czwartek 14 wrześ­nia przy­pada święto Pod­wyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrześ­ci­jańskim godłem. Kaplica w Sadurkach jest pod wezwaniem Pod­wyższenia Krzyża Świętego, dlat­ego w najbliższą niedzielę 17 wrześ­nia mieszkańcy z Sadurek przeży­wać będą w swo­jej świą­tyni doroczny odpust. Serdecznie zapraszamy na sumę odpus­towa na godz­inę 12.00.
  • W przyszła niedzielę po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się pier­wsze spotkanie z rodzi­cami i młodzieżą przy­go­towu­jącą się do Sakra­mentu Bierzmowania.
  • Serdecznie dzięku­jemy mieszkań­com z ul. Wier­cińskiego za ofi­arę na koś­ciół 400zł z racji poświęce­nia na tej ulicy nowego krzyża. Poświęce­nie odbędzie się we czwartek 14 wrześ­nia w święto Pod­wyższenia Krzyża świętego o godzinie 16.00.
  • Dzisiaj po mszach świę­tych przed koś­ciołem zbier­ane będą ofi­ary na Katolickie Radio Lublin.
  • Po waka­cyjnej prz­er­wie KSM z naszej parafii zaprasza młodzież od 7 klasy na coty­god­niowe spotka­nia w każdy piątek po Mszy świętej o 18:00.
  • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

12.09. + Zielonka Zdzisław 1r.

13.09. + Kruk Stanisław 2r., +Chęć Genowefa 2r.

15.09. + Mazur Czesława 4r., +Mrozek Jan 1r.

16.09. + Dados Helena 4r

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 11 WRZEŚ­NIA

7:00 Leszek Sta­niak Jad­wiga Staniak

18:00 Bolesław Stęp­niewski (19 ) ††Kowal­s­kich ††Stęp­niews­kich

18:00 - Gabriel Błaszczyk (16 )

WTOREK 12 WRZEŚ­NIA

7:00 Kazimierz

7:00 Jan­ina Szarek (XXX DZpŚ)

18:00 - Andrzej (16 ) Jarosław ††Michałows­kich ††Kos­maczów

18:00– † Kaz­imierz Jaruga (7 )

ŚRODA 13 WRZEŚ­NIA

7:00 Marta Ginal­ska (9 )

18:00 — † Mar­ian Rej­mak ()

18:00 Stanisław Kruk (2 ) ††Kruków ††Olszews­kich

CZWARTEK 14 WRZEŚ­NIA

7:00 Andrzej Kikut

18:00 Dziękczynno – bła­galna w rocznicę ślubu Anny i Ryszarda

18:00 Mar­i­anna Madej

PIĄTEK 15 WRZEŚ­NIA

7:00 Józefa Antoni Katarzyna Józef Euge­nia ††Uścimi­aków

18:00 Jan Mrozek (1 )

18:00 — † Helena Dados (4 ) Józef

SOB­OTA 16 WRZEŚ­NIA

7:00 Antoni Mar­i­anna Jan­ina Stanisław ††Trubal­s­kich

7:00 Helena Czubak (XXX DZpŚ)

18:00 Danuta (10 ) Bolesław Ryszard ††Klimków ††Kępińs­kich ††Bąków

18:00 — † Tadeusz Syg­nowski (17 ) ††Syg­nows­kich ††Boruchów ††Zmorów

NIEDZIELA 17 WRZEŚ­NIA

7:30 Wacław Bartkowiak Anton­ina Józef

9:00Fran­ciszek Janiszek (15 ) ††Janiszków

10:30 Damian Rej­mak (6 )

12:00PRO POP­ULO

17:00 Sła­womir Kijew­ski (17 )

19:00O Boże bło­gosław­ieństwo dla Moniki i Pawła w 7 rocznicę ślubu