• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
 • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
 • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
 • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
 • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XXVII Niedziela Zwykła — 08 10 2017

XXVII Niedziela Zwykła — 08 10 2017

 • Choć 39 rocznica wyboru Kar­dy­nała Karola Woj­tyły na Stolicę Piotrową wypada 16 października , Koś­ciół W Polsce już dzisiaj odd­aje hołd Wielkiemu Rodakowi Św. Janowi Pawłowi II. Przeży­wamy dzisiaj w całej Polsce Dzień Papieski. Jak co roku w tym dniu przed naszymi świą­ty­ni­ami i na naszych uli­cach spotkamy młodych ludzi ze spec­jal­nymi puszkami do których można złożyć ofi­ary na stype­n­dia dla młodzieży z ubogich rodzin.
 • Za tydzień po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się spotkanie z młodzieżą przy­go­towu­jącą się do Sakra­mentu Bierzmowania.
 • Zbliża się Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych i Dzień Zaduszny. Przez cały miesiąc listopad mod­lić się będziemy różań­cową mod­l­itwą wypominkową. Kartki wypominkowe wyłożone są na bocznych ołtarzach i w przed­sionku koś­cioła. Wypełnione składamy do puszek wys­taw­ionych na bocznych ołtarzach i u księży w zakrys­tii. Kartek nie składamy na tacę. Apelu­jemy do wszys­t­kich sprzą­ta­ją­cych cmen­tarz o seg­re­gowanie śmieci. Szkło i plas­tiki składamy do kon­tenerów a liś­cie w wyz­nac­zonych do tego miejs­cach. Przy­pom­i­namy o obow­iązku opłat dzierżawnych za groby na cmen­tarzu parafialnym
 • W najbliższą sobotę wyruszy z naszej parafii piel­grzymka autokarowa maturzys­tów na Jasną Górę. Są jeszcze wolne miejsca. Na piel­grzymkę mogą jechać nie tylko maturzyści. Bliższe infor­ma­cje w zakrystii.
 • Jeszcze w tym tygod­niu trwać będzie jesi­enna zbiórka płodów rol­nych dla naszego Sem­i­nar­ium Duchownego. Do naszych mod­l­itw w intencji alum­nów naszego sem­i­nar­ium doda­jmy też nasz dar mate­ri­alny w postaci płodów rolnych.
 • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:
 • 10.10. + Kowal­ska Danuta 4r., +Goluch Krystyna 3r.

  11.10. + Woź­niak Zdzisław 5r.

  12.10. + Her­man Wiesław 5r., +Litwiński Marcin 3r.

  14.10. + Mazurek Czesław 4r. , +Kusiński Ryszard 1r.

  INTENCJE MSZALNE

  PONIEDZI­AŁEK 9 PAŹDZIERNIKA

  7:00 Józef Depta ††Dep­tów ††Kowal­czyków

  18:00 Apolo­nia Józef Czopek (GREG)

  18:00 - Aniela Kowalczyk

  WTOREK 10 PAŹDZIERNIKA

  7:00 Krystyna Jan Goluch Feliksa Michał Chudy Jan Petronela Alicja Goluch

  18:00 - Apolo­nia Józef Czopek (GREG)

  18:00– † Alek­sander Chołody () ††Chołodych ††Byczków

  ŚRODA 11 PAŹDZIERNIKA

  7:00 ks. Józef Myszkiewicz Olga Leszczyńska

  7:00 Stanisława Saj­naj (XXX DZpŚ)

  18:00 — † Apolo­nia Józef Czopek (GREG)

  18:00 Danuta Kowal­ska (4 )

  CZWARTEK 12 PAŹDZIERNIKA

  7:00 Bog­dan Gro­chowski ††Gro­chows­kich

  7:00 Helena Chróściewicz-​Filipowicz (XXX DZpŚ)

  18:00 Apolo­nia Józef Czopek (GREG)

  18:00 Marcin Litwiński (3 )

  PIĄTEK 13 PAŹDZIERNIKA

  7:00 Mar­i­anna Roman Kowalscy

  18:00 Apolo­nia Józef Czopek (GREG)

  18:00 — † Czesław Mazurek (4 ) Woj­ciech Mazurek

  SOB­OTA 14 PAŹDZIERNIKA

  7:00 Ste­fa­nia Antoni Chęć Bro­nisław Witold Adolf Genowefa Witold Antoni Śli­wińscy

  18:00 Apolo­nia Józef Czopek (GREG)

  18:00 — † Zyg­munt Gosik (35 )

  NIEDZIELA 15 PAŹDZIERNIKA

  7:30 Jad­wiga Jed­likowska (imienin)

  9:00 Euge­niusz Gryta (22 )

  10:30 Justyna Zubrzy­cka ††z rodziny

  12:00PRO POP­ULO

  17:00 Jad­wiga Jed­likowska (imienin)

  19:00 Apolo­nia Józef Czopek (GREG)