• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Niedziela Zesła­nia Ducha — 20 05 2018

Niedziela Zesła­nia Ducha — 20 05 2018

We wtorek o godzinie 17.00 odbędzie się poświęce­nie pól na Charzu B.

  • W dniu dzisiejszym dzieci z klas III naszej parafii przys­tąpiły do 1 komu­nii św. Módlmy się aby Chrys­tus Eucharysty­czny jak najdłużej i jak najczęś­ciej goś­cił w ich ser­cach. Przez cały rozpoczęty dziś tydzień dzieci pier­ws­zoko­mu­ni­jne gro­madzić się będą w naszym koś­ciele o godzinie 18.00 W ramach „Białego Tygod­nia” i mod­lić się będą w intenc­jach swoich rodz­iców, chrzest­nych, dzi­ad­ków, kat­e­chetów i nauczycieli.
  • Jutro drugi dzień Zielonych Świąt — Święto Matki Koś­cioła. Msze św. w naszym koś­ciele odpraw­iane będą o godzinie 7.30, 9.00, 10.30, 17.00 i 19.00. Nie będzie mszy św. o 12.00. W Sadurkach o 9.00. Serdecznie zapraszamy.
  • W najbliższy czwartek 24 maja na mszy św. o godzinie 18.00 młodzież z naszej parafii przys­tąpi do Sakra­mentu Bierz­mowa­nia. We środę o godzinie 16.30 próba gen­er­alna przed Bierz­mowaniem a po niej spowiedź dla młodzieży i świadków.
  • We wtorek o godzinie 17.00 odbędzie się poświęce­nie pól na Charzu B.
  • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

21.05. + Sałęga Hen­ryk 5r., +Wie­jak Jerzy 3r., +Wierze­jski Andrzej 2r., +Sprawka Zdzisław 1r.

22.05. + Kul­czy­cki Hen­ryk 2r.

23.05. + Zasada Dawid 2r., +Dominiak Mateusz 2r.

25.05. + Gar­czyńska Jad­wiga 3r.

26.05. + Iży­cki Julian 5r., +Kowal­ski Grze­gorz 5r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 21 MAJA

7:30 — † Irena Ireneusz Mokrzan

9:00O Boże bło­gosław­ieństwo dla Igi

10:30 — † Stanisław Kępa (20 ) Anna

17:00 - Jolanta Wanat (11 ) Apolo­nia Bolesław Jan­ina Saran Krzysztof Makulec

19:00– † Jan­ina Gnieciak (22 ) Witold Gnieciak

WTOREK 22 MAJA

7:00 Helena Chruściewicz-​Filipowicz

18:00 - Mał­gorzata Wój­cik (2 )

18:00Dziękczynno — bła­galna z racji urodzin Julii

ŚRODA 23 MAJA

7:00 — † Michał Mar­i­anna Kamola

18:00 — † Czesława Błaszczyk (od Danuty i Jerzego Kula z Sos­nowca)

18:00 Kaz­imierz Karwicki

CZWARTEK 24 MAJA

7:00Dziękczynno — bła­galna z racji imienin

7:00 - Izabela Ozga (XXX DZpŚ)

18:00BIERZ­MOWANIE

PIĄTEK 25 MAJA

7:00 Zdzisław Sprawka (1 )

18:00 Mar­ian Saba (od syna Jerzego z żoną Ewą)

18:00– † Józef Gąsik () ††Gąsików ††Rej­maków

SOB­OTA 26 MAJA

7:00O Boże bło­gosław­ieństwo w 25 rocznicę ślubu Hanny i Stanisława

18:00 Teresa Pochroń (z racji dnia matki)

18:00 — † Kaz­imiera Ana­tol Tatomir

NIEDZIELA 27 MAJA

7:30 — † Ryszard Wiesław Fiutka i †† rodzeństwo

9:00 — † Maria Ste­fan Kędra

10:30 — † Walde­mar Szy­ma­niak (10 )

12:00PRO POP­ULO

17:00 - Zofia Jan Adam Kozioł

19:00– † Mar­ian Pardyka (30 ) ††Pardyków Sabina Grze­lak (8 ) ††Wosiów ††Grze­laków