• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
 • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
 • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
 • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
 • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XXV Niedziela Zwykła 23 09 2018

XXV Niedziela Zwykła 23 09 2018

 1. Dzisiaj w naszej parafii przeży­wamy odpust ku czci Św. Tekli dziewicy i męczennicy.
Prośmy w mod­l­itwie patronkę naszej świą­tyni i parafii o opiekę nad nami i całą wspól­notą parafialną.
 • Jeszcze tylko w tym tygod­niu przyj­mu­jemy wpłatę drugiej raty za piel­grzymkę do Ziemi Świętej.
 • Z całą stanow­c­zoś­cią jeszcze raz infor­mu­jemy, że na wycinkę drzewa na naszym cmen­tarzu parafi­al­nym potrzebna jest zgoda Lubel­skiego Kon­ser­wa­tora Zabytków a nie proboszcza!!!
 • Taca z przyszłej niedzieli przez­nac­zona będzie na Lubel­skie Sem­i­nar­ium Duchowne.
 • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci: 24.09. + Król Jad­wiga 2r.
 • 25.09. + Sieczkowska Jan­ina 2r.

  27.09. + Kowal­ski Ryszard 5r., Mazur Teresa l r.

  28.09. + Chęć Tadeusz 4r., Danuta Swoczyna 2 r.

  INTENCJE MSZALNE

  PONIEDZI­AŁEK 24 Wrzesień

  7:00 + Mar­i­anna Łuszczyńska 24 greg

  18.00 + Stanisława RZEŹNIK 4 r. śm. Stanisław 9 r. śm Walde­mar 13 r sm Monika WANKIEWICZ 29 r sm Jan Maria KUCABA

  18.00 + Mar­i­anna CHOŁO­JCZYK 6 r sm CHOŁO­JCZYKÓW, Julianna, Władysław BĄK

  WTOREK 25 Wrzesień

  7:00 +Mar­i­anna Łuszczyńska 25 greg

  18:00 + Zofia LITWIŃSKA 2 r sm zm z rodz

  18.00 + Andrzej 17 r sm Jarosław, zm z rodz MICHAŁOWS­KICH i KOSMACZÓW

  ŚRODA 26 Wrzesień

  7:00 + Helena WRZOS XXX

  7.00 + Mar­i­anna Łuszczyńska 26 greg

  18:00 + Katarzyna GOŁĘBIOWSKA, Hieronim WÓJ­CIK, Jan DUDA zm z rodz JAKÓBCZYKÓW i DUDÓW

  18.00 + Jan DUDA, Hen­ryk i Janusz RYBCZYŃSCY

  CZWARTEK 27 Wrzesień

  7:00 + Ryszard 5 r sm Genowefa, Jan KOWALSCY, Krystyna, Stanisław,
  Zbig­niew CIEPIEL

  18:00 + Ryszard KOWAL­SKI 5 r sm Genowefa i Jan KOWALSCY zm z rodz. Mateusz WALCZAK

  18.00 + Mar­i­anna Łuszczyńska 27 greg

  PIĄTEK 28 Wrzesień

  7:00 + Hen­ryka WIJASZKA

  18.00 + Helena DADOS, Józef

  18.00 + Mar­i­anna Łuszczyńska 28 greg

  SOB­OTA 29 Wrzesień

  7:00 + Ewa, Maria KRAW­CZYK 22 r sm Weronika WÓJ­CIK 14 r sm

  18.00 + Danuta SWOCZYNA

  18:00 + Mar­i­anna Łuszczyńska 29 greg

  XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 30 Wrzesień

  7:30 + Ste­fa­nia, Adela, Bolesław zm AFTYKÓW

  9.00 + Wacław BARTKOWIAK

  10:30 + Mateusz WAL­CZAK 5 m-​c po sm

  12:00 PRO POP­ULO

  17:00 + Mar­i­anna Łuszczyńska 30greg

  19:00 + Zofia OSUCH 12 zm z rodz OSUCHÓW ŁUSZCZAKÓ i TRELÓW