• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»VI Niedziela Zwykła 17 02 2019

VI Niedziela Zwykła 17 02 2019

1 Ze względu na zbyt małą liczbę chęt­nych na piel­grzymkę do Lour­des, piel­grzymka jest odwołana.

2 Ubiegłego lata i miesiąc temu zadasze­nie nad studnią na dol­nym parkingu zostało poważnie uszkod­zone. Obec­nie trwają prace przy­go­towaw­cze nad postaw­ie­niem nowego zadaszenia.

3 W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

20.02. + Rej­mak Józef 5r., Franczak Regina 2r., Kar­wicki Kaz­imierz 1 r.

22.02. + Wój­ciak Andrzej 4r., Kozak Anna lr., Piłat Zdzisław lr., Paciejew­ska Maria r.

23.02. + Gawry­lak Józef 5r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 18 Luty

7:00 + Edward GOSIK XXX

17:00 + Aniela WNUK, zm z rodz WNUKÓW, BŁASZCZYKÓW, CHĘ­CIÓW, OŚWIECIŃS­KICH, CABONIÓW

17:00 + Mar­ian WÓJ­CIK 16 r sm

WTOREK 19 Luty

7:00 +Jan­ina SOBCZUK

17:00 + Adela i Józef MUCIEK

17:00 +Józef WÓJ­CIK 19 r sm

ŚRODA 20 Luty

7:00 wolna intencja

17:00 Dzięk z prośbą i dal­szą opiekę i Boże błog dla rodziny ANTKIEWICZÓW

17:00 wolna intencja

CZWARTEK 21 Luty

7:00 wolna intencja

17:00 + Jan, Teresa, Maria, Mar­ian, Maria, Józef, Ignacy, Adam za dusze w czyśćcu cierp

17:00 wolna intencja

PIĄTEK 22 Luty

7:00 wolna intencja

17:00 + Felicja, Mar­i­anna, Józef BORKOWSCY

17:00 + Zdzisław PIŁAT 1 r sm

SOB­OTA 23 Luty

7:00 dzięk błag w 90 r urodzin Mar­i­anna KOWALSKA

17:00 wolna intencja

17:00 + Sła­womir BŁASZCZYK 10 r sm ++ BŁASZCZYKÓW i MACIĄŻKÓW

NIEDZIELA 24 Luty

7:30 dziek błag w int Mateusza w 22 r ur

9.00 +Fran­ciszka Stanisław Mar­i­anna SOŁDEK, Kaz­imiera DROZ­DOWSKA Fran­ciszek Jan Jan­ina Stanisław Mar­i­anna Marcin Bar­bara zm SYG­NOWS­KICH WALCZAKÓW

10:30 + Aniela, Fran­ciszek KAMOLA Wanda Alek­sander Bogu­miła Zyg­munt MAZUR, Zygfryda ŁOBACEWICZ

12:00 PRO POP­ULO

16:00 + Anna KOZAK 1 r sm Bro­nisław zm KOZA­KÓW i GŁOSÓW

18:00 + Tomasz RZĄD r sm Ewa Katarzyna Walenty zm RZĄDÓW Zofia Andrzej CZUBA