• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»VII Niedziela Zwykła 24 02 2019

VII Niedziela Zwykła 24 02 2019

1 Infor­mu­jemy, że od najbliższej środy przyj­mować będziemy intencje mszalne na 2020 r.

2 W tym tygod­niu przy­pada I piątek miesiąca. Spowiedź od godziny 16.15.

3 W najbliższy piątek przy­pada Nar­o­dowy Dzień Pamięci „ Żołnierzy Wyk­lę­tych”. O godzinie 7.00 rano odpraw­imy w Ich intencji mszę św. a po mszy na kamie­niu , który w ubiegłym roku poświę­cil­iśmy pamięci „Żołnierzy Wyk­lę­tych” po ode­gra­niu Hymnu Nar­o­dowego, odmówimy mod­l­itwę Anioł Pański, złożymy kwiaty, zapal­imy znicze i odśpiewamy hymn „Boże coś Pol­skę”. Serdecznie zapraszamy.

4 W tym tygod­niu przy­padaj następu­jące rocznice śmierci:

25.02. + Gra­jper Grze­gorz 3r.

26.02. + Maciążek Jan lr.

28.02 + Kurza­jew­ska Stanisława 5r.

2.03 + Olszta Krystyna 4r

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 25 Luty

7:00 wolna intencja

17:00 + Zofia Roman Witold SUDZIŃSCY

17:00 + Danuta NOWAK Zofia MOŻDŻEŃ

WTOREK 26 Luty

7:00 + Jan­ina PECIO XXX

17:00 +Jan ŻELASZCZYK 4 r sm zm Władysława Jan Stanisław z rodz MARKÓW

17:00 wolna intencja

ŚRODA 27 Luty

7:00 wolna intencja

17:00 + Zbysław SAMOŃ 7 r sm zm z LEŚ­NI­AKÓW, SAMONIÓW i KLACZYŃSKICH

17:00 + Damian REJ­MAK pośm ur

CZWARTEK 28 Luty

7:00 + Genowefa TARKOWSKA XXX

17:00 + Edward KOWAL­CZYK Alek­sander NAKONIECZNY

17:00 + Mateusz WALCZAK

PIĄTEK 1 Marzec

7:00 O Boże błog i łaski Boże dla Mał­gorzaty, Kon­rada i dla całej rodziny

17:00 + Krzysztof 7 r Adela 7 r Jan SYGNOWSCY

17:00 + Helena Jan ŻAK Władysława TUDYKA, zm ŻAKÓW TUDYKÓW

SOB­OTA 2 Marzec

7:00 + Jan­ina WÓJ­CIK 1 r Czesław WÓJ­CIK 30 r

7.00 Wyna­gradza­jąca zanasze­grzechy i całego świata Niepokalanemu Sercu Maryi

17:00 Dzięk-​błag w 18 r ur Mikołaja i o dal­szą opiekę i Boże błog

17:00 + Helena Władysław PIECH

NIEDZIELA 3 Marzec

7:30 + Mał­gorzata Ignacy Józef REJ­MAK zm z rodz

9.00 Za żywych i zmarłych członków koła żywego różańca

10:30 + Albert Zubrzy­cki, zm z rodz

12:00 PRO POP­ULO

16:00 + Stanisław WRONKA Ste­fa­nia MUSZYŃSKA

18:00 + Antoni Helena Adolf Leoka­dia zm z GAWRONÓW, LITWIŃS­KICH, MAZURÓW