• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Zesłanie Ducha Świętego 9 6 2019

Zesłanie Ducha Świętego 9 6 2019

Jutro w poniedzi­ałek drugi dzień Zielonych Świąt — Święto Matki Kościoła.

Msze święte w naszym koś­ciele o godzinie 7.30, 9.00, 10.30, 17.00 i l9.00. W Sadurkach o 9.00. Serdecznie zapraszamy.

Najbliższa niedziela to niedziela Trójcy Przenajświętszej.

Trwa miesiąc czer­wiec — miesiąc poświę­cony Najświęt­szemu Sercu Pana Jezusa. Codzi­en­nie po mszy św. wiec­zorowej odmaw­iamy litanię do Serca Pana Jezusa.

W ubiegłym tygod­niu zakońc­zono prace na naszym cmen­tarzu. Położono kostkę na pię­ciu ale­jkach. Jeśli finanse poz­wolą w tym roku na zabytkowej części cmen­tarza chcemy zro­bić jeszcze dwie ale­jki. Koszt pow­stałych ale­jek podamy w najbliższym cza­sie, gdyż jeszcze nie został skalku­lowany. W ubiegłym tygod­niu na pokrycie kosztów ułoże­nia ale­jek wpłynęła jedna ofi­ara. W

Są jeszcze wolne miejsca na piel­grzymkę do Włoch, nato­mi­ast po Polsce została odwołana.

W piątek 14 czer­wca o godz 17.00 będzie zbiórka dla ministrantów

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

10.06. +Wołosecki Zbig­niew 4r., Kobus Krystyna 1 r.

13.06. +Gór­niak Fran­ciszek 4r., Jan­icka Teresa lr

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 10 Czerwiec

7:30 + Krystyna KOBUS

9.00 + Jan SULIGA 3 r sm Stanisław SULIGA 8 r sm ++ SULIGÓW Stanisław KOZAK

10:30 + Wacława WĄCHAŁA 5 r sm Bog­dan Leon ++ z rodz

17:00 + Antoni, Helenna GAWRON ++ GAWRONÓW LITWIŃSKICH

19:00 + Helena 13 r sm Józef 51 r sm Stanisława Maciej Anna ++ TARKÓW Zyg­munt Anna Jan DEPTA

WTOREK 11 Czerwiec

7:00 + Zbig­niew ZIELONKA

18:00 + Adrian REJ­MAK int od Anny MIROSŁAW

18:00 + Jad­wiga PACIEJEW­SKA int od wnuczek Iwony i Moniki z rodzinami

ŚRODA 12 Czerwiec

7:00 + Józef –Hen­ryk REJMKA ++ REJMAKÓW

18:00 + Adrian REJ­MAK int od przyjaciół

18:00 + Eligiusz DUDKO Irena Stanisław

CZWARTEK 13 Czerwiec

7:00 + Tadeusz GAJDA Danuta GAJDA

18:00 + Władysław Hanna CHAŁAS Mar­ian PLISZKA

18:00 + Antoni WIEWIÓRKA 27 r sm

PIĄTEK 14 Czerwiec

7:00 + Tadeusz GAJDA XXX

18:00 za dusze w czyść. cierp.

18:00 + Elż­bi­eta i Jan DEPTA ++ DEP­TÓW i ADAMSKICH

SOB­OTA 15 Czerwiec

7:00 + Fran­ciszka Władysław Anna Bolesław ++ WÓJ­TOW­ICZÓW WĄCHAŁÓW

18.00 + Helena Zdzisław Stanisława Józef Michał Mał­gorzata ++ CABONIÓW

18:00 + Natalia PIECH 18 r sm Irena Piech 21 r sm

NIEDZIELA 16 Czerwiec

7:30 + Bolesława R ŚM Jan BORKOWSCY

9.00 +Józefa Fran­ciszek ŚCIBIOR

10:30 Bogu­miła i Leszek w 38 r śm ślubu

12:00 PRO POP­ULO

17:00 Dzięk-​błag z racji urodzin ZUZANNY

19:00 + Jan-​Ryszard WĘGOROWSKI Stanisław SAMOŃ ++ WĘGOROWS­KICH, REJ­MAKÓW, SAMONIÓW