• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XXIX Niedziela Zwykła– 20 10 2019

XXIX Niedziela Zwykła– 20 10 2019

Przy­pom­i­namy, że na bocznych ołtarzach i w przed­sionku koś­cioła wyłożone są kartki wypominkowe.

Wypełnione składamy do puszek na bocznych ołtarzach lub u księży w zakrystii.

Jeszcze raz zwracamy się z prośbą do wszys­t­kich sprzą­ta­ją­cych groby swoich blis­kich na naszym cmen­tarzu parafi­al­nym o seg­re­gowanie śmieci. Prosimy także o nie robi­e­nie dzi­kich wysypisk śmieci przy ogrodze­niu cmentarza.

Zwracamy się z gorącą prośbą do Dyrekcji wszys­t­kich szkół w Nałęc­zowie o pomoc w wygra­bi­e­niu liści z zabytkowej części naszego parafi­al­nego cmentarza.

Trwają prace przy wycince drze na naszym cmen­tarzu, na które otrzy­mal­iśmy poz­wole­nie od LWKZ. Dzięku­jemy OSP z Nałęc­zowa za wycię­cie w dniu wczo­ra­jszym uschniętej lipy.

Za tydzień 27 października po każdej Mszy św. jak co roku wolon­tar­iusze z Zespołu Szkół nr 2 w Nałęc­zowie będą sprzedawać znicze. Całkow­ity dochód ze sprzedaży zostanie przez­nac­zony na Hos­picjum im. św. Matki Teresy w Puławach.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

21.10. + Sudz­ińska Zofia 4r., Romanowska Bro­nisława lr.

27.10. + Dro­bisz Mieczysław lr.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 21 Październik

7:00 + Beata Anna RZĄD int od Dzi­ału żywienia Sana­to­rium Rolnik

18:00 + Edward Kowal­czyk 14 greg

18:00 + Jerzy LEW­TAK 8 r sm

WTOREK 22 Październik

7:00 + Stanisław WÓJ­CIAK Halina ROGOWSKA

7:00 + Zdzisław WIE­JAK XXX

18:00 + Edward Kowal­czyk 14 greg

18:00 + Adam GORAL int od ojca

ŚRODA 23 Październik

7:00 + Beata Anna RZĄD int od rodz SABÓW

7:00 + Andrzej DRZEWICKI XXX

18:00 + Edward Kowal­czyk 14 greg

18:00 + Zofia Hen­ryk Mar­ian WÓJ­CIK ++ WÓJCIAKÓW

CZWARTEK 24 Październik

7:00 + Janusz-​Marek ŁAPCZYŃSKI Artur-​Jerzy JÓZE­FOWSKI Zofia GRABOWSKA Józef ROKICKI

7:00 + Danuta BORKOWSKA

18:00 + Edward Kowal­czyk 14 greg

18:00 W int Józefa z okazji 82 r ur z prośbą o zdrowie i Boże błog

PIĄTEK 25 Październik

7:00 + Beata Anna RZĄD int od ciotki Kaz­imiery z rodz

18:00 + Edward Kowal­czyk 14 greg

18:00 + Tadeusz PIWOŃSKI Zofia Czesław LEWANDOWSCY

SOB­OTA 16 Październik

7:00 + Artur LUŚ­NIA int od KGW Bochotnica

18:00 + Edward Kowal­czyk 14 greg

18:00 + Kaz­imierz 14 r sm Krystyna Wiesława Zbig­niew ++ Kępów LACHIEWICZÓW

NIEDZIELA 27 Październik

7:30 + Władysława Józef Zdzisław ++ NIEM­CÓW OSTROWS­KICH JARONIÓW

9.00 + Tadeusz PODKOWIŃSKI

10:30 + Zdzisław DROZD-​DROZDOWSKI

12:00 PRO POP­ULO

16:00 + Edward Kowal­czyk 14 greg

18:00 + BAR­TYZEL