• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»II PO NAR­O­DZE­NIU PAŃSKIM 5 1 2020

II PO NAR­O­DZE­NIU PAŃSKIM 5 1 2020

W dniu jutrze­jszym 6 sty­cz­nia obchodzić będziemy Uroczys­tość Objaw­ienia Pańskiego — Trzech Króli.

Msze św. jak w każdą niedzielę. Pod­czas każdej mszy św. poświęcimy kredę i kadzidło.

Parafi­alny Odział Akcji Katolick­iej zaprasza dzieci z rodzi­cami na jasełka

Kon­tynu­u­jemy wiz­ytę dusz­paster­ską — kolędę

Wtorek 07.01 od godziny 9.00

Antopol dzi­ałki 1 ks.

Cynków od Państwa Syg­nows­kich 1 ks.

Cynków od Mazurowa 1 ks.

Wtorek 07.01. od godziny 16.00

Ul. Graniczna, Łąkowa i Dulębów 1 ks.

Ul. Poni­a­towskiego od Państwa Piotrows­kich Iks.

Ul. Poni­a­towskiego od Państwa Wirac­kich 1 ks.

Środa 08.01. od godziny 9.00

Kolo­nia Bochot­nica 1 ks.

Kol. Chruszczów od Państwa Litwińs­kich 1 ks.

Armat­nia Góra i struga 1 ks.

Środa 08.01. od godziny 16.00

Ul. 1 maja 17, 1 maja 18 i Przes­myk, 1 maja domki i 1 maja 20.

Czwartek 09.01. od godziny 9.00

Ul. Prusa, Koś­ciuszki i Szel­burg Zarem­biny 1 ks.

Ul. Padarewskiego, Morzy­ck­iej i Par­tyzan­tów domki 1 ks.

Ul. Głębocznica domki jed­norodzinne 1 ks.

Czwartek 08.01. od godziny 16.00

Ul. Sienkiewicza od Państwa Króżel 1 ks. Od Państwa Syg­nows­kich 1 ks. I od Państwa Panek 1 ks.

Piątek 09.01. od godziny 16.00

Głębocznica 9 1 ks. Ul. Kole­jowa 1 ks. I Antopol Majątek 1 ks.

Sob­ota 10.01. od godziny 9.00

Bochot­nica naprze­ciw koś­cioła 1 ks., Bochot­nica od Nałęc­zowianki 1 ks. Bochot­nica naprze­ciw Nałęc­zowianki 1 ks.

Sob­ota 10.01. od godziny 16.00

Ul. Spółdziel­cza, Lasock­iego i Różana 1 ks. Ul. Pałuby i Strzelce przy Głębocznicy 1 ks. I Ul. Lipowa 1 ks. Prosimy o pojazdy po księży 4.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

06.01. + Butryn Ste­fan 2 r., Choło­jczyk Alek­sander lr., Palej Maria lr.

07.01.+ Muciek Andrzej 2r.

09.01. + Made­jska Krystyna 2r.

11.01. + Caboń Stanisława 3r

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 6 Styczeń

7:30 + Ignacy Elż­bi­eta ++ DUDA

9.00 + Mieczysław KOWAL

10:30 + Alek­sander CHOŁO­JCZYK 1 r sm Mar­i­anna ++ CHOŁOJCZYKÓW

12:00 + Mar­ian JARUGA 23 r sm

16:00 + Anna TUŹNIK 30 r sm

18:00 + Teresa ZAJĄC 2 r sm

WTOREK 7 Styczeń

7:00 + Wiesława MAŁEK

17:00 + Sulima SER­AFIN 10 r sm

ŚRODA 8 Styczeń

7:00 + Mar­i­anna ZIELONKA Tadeusz KONOPIŃSKI Karol WALIGÓRA

17:00 + Wiesław GOLE­NIAK int od pra­cown­ików Materne

CZWARTEK 9 Styczeń

7:00 + Maria ZADURA int od wnuków

17:00 + Adam GORAL int od ojca

PIĄTEK 10 Styczeń

7:00 + Maria ZADURA int od rodz Zasadów

17:00 + Zofia Jan WOŚ, Wik­to­ria LEWTAK

SOB­OTA 11 Styczeń

7:00 + Stanisława 3 r sm Jan CABOŃ Tadeusz STOLARSKI

7:00 + Czesława GROJPER

17:00 za zmarłych nauczy­cieli i absol­wen­tów LO Żerom­skiego w Nałęc­zowie lata 19691973

NIEDZIELA 12 Styczeń

7:30 + Beata RZĄD int od Andrzeja KOBYLIŃSKIEGO z Huszczy

9.00 + Tadeusz POD­KOW­IŃSKI 17 r śm

10:30 + Krystyna MADEJSKA

12:00 PRO POP­ULO

16:00 + Jan­ina FIGLARSKA 8 r sm ++ FIGLARS­KICH PAŚNIKÓW

18:00 + Edward FIUT ++ FIUTÓW NOWAKOWSKICH