• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»IV Niedziela Zwykła Uroczys­tość Ofi­arowa­nia Pańskiego 2 02 2020

IV Niedziela Zwykła Uroczys­tość Ofi­arowa­nia Pańskiego 2 02 2020

W tym tygod­niu przy­pada I piątek miesiąca. Spowiedź od godziny 16.30.

W przyszłą niedzielę po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się kole­jne spotkanie z dziećmi klas III przy­go­towu­ją­cymi się do I Komu­nii św.

Jeszcze w tym tygod­niu przyj­mu­jemy zapisy na wyjazd do Chorwacji i Med­ju­gorie. Pozostało 10 wol­nych miejsc.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

03.02. + Olszta Mar­i­anna 5r., Kożliński Zbig­niew 4r.

04.02. + Horak Jad­wiga 4r., Zasada Czesława lr.

05.02. + Ostrowska Władysława 5r.

06.02. + Lep­i­onka Mieczysław 2r.

07.02. +Dudek Józef 4r.

08.02. + Ostrowski Zbig­niew 2r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 3 Luty

7:00 + Tadeusz PIETRAK XXX

17:00 + Regina REJ­MAK 3 r sm

17:00 + Adam GORAL int od ojca

WTOREK 4 Luty

7:00 Dzięk błag o szczęśliwą oper­ację dla Woj­ciecha i szy­bki powrót do zdrowia

17:00 + Czesława ZASADA 1 r sm

17:00 + Kaz­imiera BŁASZCZYK 16 r sm

ŚRODA 5 Luty

7:00 + Euge­niusz POCHROŃ 7 r sm

17:00 Dzięk błag w int Weroniki o Boże błog

17:00 + Zyg­munt ORZĘDAŁA

CZWARTEK 6 Luty

7:00 + Anna STRO­JEK Mał­gorzata Urszula SUŁEK

17:00 O Boże błog i potrzebne łaski dla kapłanów i o nowe powołania

17:00 + Tadeusz PIETRAK int od rodz z Gatanowa

PIĄTEK 7 Luty

7:00 + Jad­wiga RZĄD int od rodz Ciszews­kich i Matysów

17:00 + za dusze w czyśćcu cierpiące

17:00 + Apolo­nia Jerzy Józef r sm

SOB­OTA 8 Luty

7:00 + Wiesław GOLENIAK

17:00 + Mar­ian DEPTA 27 r sm ++ DEP­TÓW FIUTÓW

17:00 + Mar­ian LENAR­CIAK 11 r sm

NIEDZIELA 9 Luty

7:30 + Maria Fran­ciszek WÓJ­CI­CCY Maria Kle­mens BORKOWSCY ++ z tych rodz

9.00

10:30 + Józef RZEŹNIK ++ z rodz

12:00 PRO POP­ULO

16:00

18:00 + Jacek GUŚLIŃSKI