• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XII Niedziela Zwykła 21 06 2020

XII Niedziela Zwykła 21 06 2020

W przyszłą niedzielę 28 czer­wca będziemy przeży­wać w naszej parafii odpust ku czci patrona tej świą­tyni Świętego Jana Chrzciciela.

Suma odpus­towa odpraw­iona zostanie o godzinie 12.00. W tym ciężkim dla nas cza­sie epi­demii warto zwró­cić się do naszego Patrona w mod­l­itwie z prośbą o szczególną opiekę nad naszą parafią i naszymi rodz­i­nami. Z wielką troską o oprawę liturgii prosimy OSP,GŻR,KGW, Legion Maryi o obsługę pro­cesji. Zapraszamy też dziew­czynki do sypa­nia kwiatków.

Trady­cyjnie w wig­ilię odpustu w najbliższą sobotę na naszym cmen­tarzu parafi­al­nym o godzinie 18.00 odpraw­iona zostanie msza św. w intencji naszych blis­kich zmarłych. Pół godziny przed tą mszą św. odmówimy różaniec za zmarłych , których imiona wyp­isu­jemy na kartkach wypominkowych wyłożonych ba bocznych ołtarzach. Wypełnione składamy u księży w zakrystii.

Jutro w poniedzi­ałek o godzinie 19.00 młodzież naszej parafii przys­tąpi do sakra­mentu Bierz­mowa­nia. Tego sakra­mentu udzieli Ks. Biskup Józef Wróbel.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

26.06 + Sokołowski Józef 4r

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 22 Czerwiec

7:00 + Tadeusz TUREK int od rodz Ziębów

18:00 + Andrzej KUCABA ++ z rodz

18:00 + Wiesława WÓJ­CIK 5 r sm

WTOREK 23 Czerwiec

7:00 + Tadeusz TUREK int od rodz Rodaków

18:00 + Halina JURKIEWICZ ++ PONI­A­TOWS­KICH KARASKÓW

18:00 + Irena 10 r sm Krzysztof 22 r sm Jarosław 59 r sm z rodz GÓRNIAKÓW

ŚRODA 24 Czerwiec

7:00 + Jan WÓJCIK

7:00 + Hen­ryk STY­PUŁA XXX

18:00 + Jan­ina Lud­wik Józef Lud­wik Teresa Mar­ian WIELEM­BOREK ++ NAMIEL­S­KICH WIELEMBORKÓW

18:00 + Helena Jan DARMOCHWAŁ

CZWARTEK 25 Czerwiec

7:00 + Ireneusz KUJTKOWSKI

18:00 + Władysław Janusz Czesław Wiesław ZABIEGŁYCH Jan Jakub Anna ZABIEGŁYCH Michał Katarzyna z MIROSŁAWÓW

18:00 + Marek ZADURA int do mieszkańców Czesławic i Ludwinowa

PIĄTEK 26 Czerwiec

7:00 + Krystyna 14 r sm Kaz­imierz Wiesława Zbig­niew ++ KĘPÓW LACHIEWICZÓW

18:00 + Jad­wiga MACIĄŻEK int od uczniów klasy 8 B

18:00 + Lucyna Zdzisław Jerzy Maria GÓR­NI­AKÓW Adam Krystyna OLSZ­TOWIE Krzysztof TARKA Cezary Maria Mar­ian JASIŃSCY

SOB­OTA 27 Czerwiec

7:00 + Władysław SOCHA

18:00 + za zmarłych parafian

18:00 + Alicja ZACHAREWICZ 17 r sm ++ ZACHAREWICZÓW WÓJTOWICZÓW

18:00 + Jan Stanisław KRAWCZYŃSCY

NIEDZIELA 28 Czerwiec

7:30 W int. Pana Kościelnego

9.00 + Maria Ste­fan Jan KĘDRA Jan­ina MAZUR

10:30 + Mieczysław KOWAL 22 r sm Anton­ina Ignacy IWA­NIAK Feliksa RESZCZYŃSKA

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Jan­ina SARAN

19:00 + Jan Ryszard WĘGOROWSKI Stanisław SAMOŃ Władysław REJ­MAK ++ WĘGOROWS­KICH SAMONIÓW REJ­MAKÓW MUĆKÓW