• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XIV Niedziela Zwykła– 5 7 2020

XIV Niedziela Zwykła– 5 7 2020

Serdecznie dzięku­jemy wszys­tkim, którzy przy­czynili się do god­nego przeży­cia w naszej parafii uroczys­tości odpustowych.

Dzięku­jemy za dary do kuchni na plebanii.

Podz­iękowa­nia też składamy Pan­iom z Akcji Katolick­iej za wyplewie­nie kwiatków wzdłuż ogrodzenia pos­esji parafi­al­nej od ulicy.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

06.07. + Kubiak Bar­tosz 2r.

09.07. + Madej Mar­i­anna 4r.

11.07. + Goluch Mar­i­anna 2r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 6 Lipiec

7:00 + Mar­ian PLISZKA Zofia Stanisław PLISZKA

18:00 + Andrzej KOBUS 18 r sm Julianna KOBUS 5 r sm ++ KOBUS

WTOREK 7 Lipiec

7:00 + Tadeusz TUREK int int od dzieci

18:00 + Czesław DADKO 17 r sm Alfreda DADKO 3 r sm Maria DADKO ++ DADKO

ŚRODA 8 Lipiec

7:00 + Karol WALIGÓRA Tadeusz KONOPIŃSKI

18:00 + Mar­i­anna MADEJ Stanisław i Stanisława GRZESIOWSCY

CZWARTEK 9 Lipiec

7:00 + Tadeusz TUREK int od siostry Anny z rodziną

18:00 + Fran­ciszka POCHROŃ ++ POCHROŃ

PIĄTEK 10 Lipiec

7:00 + Tadeusz TUREK int od rodz WĄSIKÓW

7:00 + Piotr GŁOS XXX

18:00 + Emilia GRZE­GOR­CZYK 22 r sm Alek­sander Antoni ++GRZEGORCZYKÓW

SOB­OTA 11 Lipiec

7:00 + Stanisław TARKA Helena Antoni ROKICCY ++ z rodz

7:00 + Walde­mar SIECZKOWSKI XXX

18:00 dzięk błag w 60 r ślubu Krystyny i Stanisława

18:00 + Mar­i­anna GOLUCH 2 r sm ++ GOLUCHÓW SZCZĘŚNIAKÓW

NIEDZIELA 12 Lipiec

7:30 + Kaz­imierz GOSKIK 6 r sm

9.00 + Tomasz GĘBAL 5 r sm

10:30 + Władysław LIWAK 8 r sm ++ LIWAKÓW BOSIÓW

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Alek­sander Natalia MIĄNC Jan Piotr KWIATKOWSCY

19:00 + Zofia SULIMA 3 r sm