• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XV Niedziela Zwykła– 12 7 2020

XV Niedziela Zwykła– 12 7 2020

Na waka­cyjny czas pole­camy lek­turę prasy katolick­iej „Niedzieli” i „ Goś­cia niedzielnego”.

Prasę można nabyć w zakrystii.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci: 13.07. + Saba Hanna 3r., Paster­nak Władysław 3r.

14.07. + Czerniec Woj­ciech 4r, Chadyma Juliusz 4r., Marek Jan­ina lr.

15.07. + Ścibior Jan­ina 2r.

16.07. + Jusiak Krystyna 4r.

17.07. Tarka Ewa 3r.

18.07. + Rząd Beata lr.

19.07. + Goluch Jan 3r., Luś­nia Artur lr

Z nadzieją zmartwych­w­sta­nia infor­mu­jemy, że dnia 10 lipca 2020 r. w 69 roku życia, 37 roku pro­fesji zakon­nej i 31 roku kapłaństwa odszedł do wieczności pochodzący z Nałęc­zowa Ojciec Augustyn Marek Piech z zakonu Cys­ter­sów. Msza pogrze­bowa i odprowadze­nie na cmen­tarz zostanie odpraw­iona w opactwie Cys­ter­sów w Szczyrzy­czu we wtorek 14 lipca o godzinie 11.00.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 13 Lipiec

7:00 + Hanna SABA 3 r sm

18:00 + Tadeusz Zenon Anna z rodz. ZIELONKA

WTOREK 14 Lipiec

7:00 + Regina Jan GAMLA Julia Bro­nisław POCHROŃ Łucja Stanisław ZDUŃCZUK

18:00 + Czesław GRZE­LAK 16 r sm

ŚRODA 15 Lipiec

7:00 + Anna Hen­ryk WYSOCCY

18:00 + Edward Fran­ciszka Józef Tomasz z rodz MAZURÓW GAWRONÓW LITWIŃSKICH

CZWARTEK 16 Lipiec

7:00 + Krystyna ZIELONKA 11 r sm Hen­ryk Zielonka 15 r sm ++ z rodz

7:00 + Marek RODZIK XXX

18:00 + Edward SUSZ

PIĄTEK 17 Lipiec

7:00 dziek błag w int Wiktorii

18:00 + Józef SOSÓWKA 41 r sm zm z rodz

SOB­OTA 18 Lipiec

7:00 + Andrzej SOŁ­DAJ 5 r sm

18:00 + Bro­nisława i Bro­nisław PIETRZAK Mar­i­anna Stanisław DEPTA ++ z rodz

NIEDZIELA 19 Lipiec

7:30 + Sękowscy Michał Andrzej Józef Karolina z rodz. LEWANDOWSKICH

9.00 w pewnej intencji

10:30 + Genowefa BIDZIŃSKA

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Prze­mysław WRZOS 25 r sm Tadeusz DĄBROWSKI 32 r sm

19:00 + Genowefa Mirosław 13 r sm Stanisław Jan­ina WĘGOROWSCY