• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XXIV Niedziela Zwykła– 13 09 2020

XXIV Niedziela Zwykła– 13 09 2020

W najbliższą niedzielę po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się pier­wsze spotkanie kandy­datów do Sakra­mentu Bierz­mowa­nia i ich rodziców.

Na najbliższy piątek na godz­inę 17.00 zapraszamy na spotkanie wszys­t­kich lek­torów, min­is­tran­tów i kandy­datów na ministrantów.

W ubiegłym tygod­niu na potrzeby parafii wpłynęły dwie bez­imi­enne ofi­ary. Bóg zapłać.

W dniu dzisiejszym przed koś­ciołami naszej archi­diecezji przeprowadzana jest zbiórka do puszek na Katolickie Radio Lublin.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

14.09. + Chęć Józef 3r,

15.09. + Mrozek Jan 4r., Rymanowski Euge­niusz 2r.

18.09. + Adri­anek Oskar 5r., Kowa­lik Leoka­dia 4r.

19.09. +Skalska Anna 4n

20.09. + Fil­ipek Alek­sander 5r., Wie­jak Zdzisław lr.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 14 Wrzesień

7:00 + Elż­bi­eta KLIMEK 16 r sm Kaz­imierz GĄSKIK 1 r ++ z rodz

7:00 + Ste­fa­nia ŻELASZCZYK XXX

18:00 Dzięk błag w 24 r ślubu Anny i Ryszarda

18:00 + Wacława MIĄCZ 1 r sm

WTOREK 15 Wrzesień

7:00 + Tomasz KAMOLA int od dzi­ału obsługi

7:00 + Maria ZDUN XXX

18:00 + Euge­niusz RYMANOWSKI 2 r sm

18:00 + Jad­wiga RZĄD int od rodz Kozieł z Nowodworu

ŚRODA 16 Wrzesień

7:00 O Boże błog i potrzebne łaski dla Woj­ciecha i Jacka i dla całej rodz

18:00 + Helena DADOS 7 r sm Józef

18:00 + Ste­fa­nia Czesław WÓJCIK

CZWARTEK 17 Wrzesień

7:00 O Boże błog i potrzebne łaski dla Pio­tra i Pawła i dla całej rodz

18:00 + Damian REJ­MAK 9 r sm

18:00 + Bogusław BORKOWSKI 19 r sm Maria BORKOWSKA

PIĄTEK 18 Wrzesień

7:00 + Tomasz KAMOLA int od rodz BŁASZCZYKÓW

18:00 + Leoka­dia KOWALIK

18:00 + Euge­niusz OKOŃ 21 r śm

SOB­OTA 19 Wrzesień

7:00 + Wacław SOCHA 8 r sm

18:00 + Stanisław KRUK 10 r sm ++ KRUKÓW STASIAKÓW

18:00 + Tadeusz SYG­NOWSKI 20 r sm ++ SYG­NOWS­KICH BORUCHÓW

NIEDZIELA 20 Wrzesień

7:30 + Ste­fa­nia Adela Bolesław AFTYKA

9.00 Dzięk błag w 20 r ślubu Bar­bary i Krzysztofa

10:30 + Alek­sander FIL­IPEK 5 r sm Wiesława ++ZIELONKÓW SYG­NOWS­KICH FIL­IP­KÓW Mateusz WAL­CZAK Jan­ina FIL­IPEK Leszek STANIAK

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Felicja Alek­sander BOŚ ++ BOSIÓW

19:00 + Stanisław 11 r sm Józefa REJMAK