• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XXVII Niedziela Zwykła 04 10 2020r.

XXVII Niedziela Zwykła 04 10 2020r.

Za tydzień w niedzielę po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się kole­jne spotkanie z dziećmi klas III przy­go­towu­ją­cymi się do I komu­nii św.

W najbliższy piątek o godzinie 17.00 odbędzie się kole­jna zbiórka lek­torów i ministrantów.

Za tydzień w niedzielę przeży­wać będziemy kole­jny Dzień Papieski. Ofi­ary zbier­ane do puszek przed koś­ciołami w całej Polsce przez­nac­zone będą na stype­n­dia dla ubo­giej młodzieży.

Trwa miesiąc październik. Serdecznie wszys­t­kich zapraszamy na nabożeństwa różań­cowe. W dni powszed­nie po mszy św. o godzinie 18.00, a w niedzielę po mszy św. o godzinie 17.00.

10 października w sobotę o godzinie 16.00 na placu zabaw w Bochot­nicy odbędą się wybory Soł­tysa Sołectwa Bochotnica.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

06.10. + Stry­bel Mikołaj 4r., Gronkiewicz Tadeusz 3r.

07.10. + Wetoszka Anna 2r.

08.10. + Odzioba Dar­iusz 4r., Pawlak Jan 4r.

09.10. + Syg­nowski Andrzej lr.

11.10. + Wój­ciak Hemyk 2r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 5 Październik

7:00 + Krystyna i Stanisław GÓRECCY 5 greg

18:00 + Jad­wiga RZĄD int od Akcji Katolickiej

18:00 + Andrzej Syg­nowski 1 r sm

WTOREK 6 Październik

7:00 + Krystyna i Stanisław GÓRECCY 6 greg

7:00 + Renata KRAW­CZYK XXX

18:00 + Wanda SAMOŃ 18 r sm

18:00 + Jan SYG­NOWSKI 6 r sm

ŚRODA 7 Październik

7:00 + Krystyna i Stanisław GÓRECCY 7 greg

18:00 w int KŻR

18:00 + Józef DEPTA ++ KOWALCZYKÓW

CZWARTEK 8 Październik

7:00 + Krystyna i Stanisław GÓRECCY 8 greg

7:00 + Bog­dan JARUGA XXX

18:00 + Zyg­munt LĄKOCY

18:00 + Jan PAWLAK 4 r sm

PIĄTEK 9 Październik

7:00 + Krystyna i Stanisław GÓRECCY 9 greg

18:00 + Aniela KOWAL­CZYK r sm

18:00 + Ryszard PRZES­MY­CKI 47 r sm Krystyna PRZESMYCKA

SOB­OTA 10 Październik

7:00 ++ FRAISÓW GINAL­S­KICH PRZY­BYŁÓW POLKÓW NIEŚPIAŁOWSKICH

18:00 + Krystyna i Stanisław GÓRECCY 10 greg

18:00 + Zofia RZEŹNIK 8 r sm ++ RZEŹNIKÓW GWOŹDZIÓW

NIEDZIELA 11 Październik

7:30 + Ks. Józef MYSZKIEWICZ Olga LESZCZYŃSKA

9.00 + Leszek DĄBROWSKI 25 r sm

10:30 + Czesław 7 r sm Woj­ciech MAZURKOWIE

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Antoni Ste­fa­nia CHĘĆ Adolf Genowefa Bro­nisław Witold Antoni ŚLIWIŃSKI

19:00 + Krystyna i Stanisław GÓRECCY 11 greg