• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»II NIEDZIELA PO NAR­O­DZE­NIU PAŃSKIM 3 1 2021

II NIEDZIELA PO NAR­O­DZE­NIU PAŃSKIM 3 1 2021

We środę obchodzić będziemy Uroczys­tość Objaw­ienia Pańskiego

- Trzech Króli. Niestety ani trady­cyjne jasełka orga­ni­zowane od ponad 20 lat ani orszak Trzech Króli ze względów san­i­tarnych nie mogą się odbyć. Zapraszamy jed­nak w królews­kich koronach na głowach na mszę św. i na spac­ery po Nałęc­zowie. Taca z tego dnia przez­nac­zona jest na misje święte.

Od ubiegłej niedzieli na fun­dusz inwest­y­cyjny — kolędę parafi­anie złożyli łącznie 3050 zł. Bóg zapłać wszys­tkim. Tych, którzy wpła­cają na konto parafi­alne infor­mu­jemy, że w tytule należy wpisać „ofi­ara na cele kultu religi­jnego” i w takim wypadku będzie można tą sumę odliczyć od podatku.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

04.01 + Watros Mar­i­anna 3r., Borkowska Danuta 3r

05.01 + Popi­ołek Mar­ian 5r., Handzel Józefa2r.

06.01. + Butryn Ste­fan 3r., Choło­jczyk Alek­sander 2r., Palej Maria 2r.

07.01. + Muciek Andrzej 3r.

09.01. Made­jska Krystyna 3r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 4 Styczeń

7:00 + Emilia PRÓCHNICKA

7:00 + Józef Antoni Katarzyna Józefa Euge­niusz ++ UŚCIMIAKÓW

17:00 + Danuta BORKOWSKA 3 r sm

17:00 + Teresa WZIĄTEK XXX

WTOREK 5 Styczeń

7:00 + Karol WALIGÓRA Tadeusz KONOPIŃSKI

7:00 + Bog­dan JARUGA int od sąsi­adów Kamolów

17:00 + Halina Kaz­imierz KAR­WICCY int od rodz Kozaków

17:00 + Edward WRÓT­NIAK XXX

ŚRODA 6 Styczeń

7:30 + Halina Hen­ryk ROS­TKOWSCY ++ z rodz, Ojciec Tomasz BLESSIN

9.00 + Mieczysław KOWAL

10:30 + Alek­sander CHOŁO­JCZYK 2 r sm Mar­i­anna CHOŁO­JCZYK ++ z rodz

12:00 PRO POP­ULO

16:00 + Anna TUŹNIK 31 r sm

18:00 + Zyg­munt OLSZTA 10 r sm ++ z rodz

CZWARTEK 7 Styczeń

7:00 + Antoni Jan­ina Mar­i­anna Stanisław ++ TRUBALIŃSKICH

7:00 + Andrzej WAJRAK int od brata z rodziną

17:00 + Ste­fan SULIMA ++ FLISIŃS­KICH PIETRON­IÓW WIRACKICH

PIĄTEK 8 Styczeń

7:00 + Tadeusz KOPUT

7:00 + Andrzej WAJRAK int od siostry z rodziną

17:00 + Mar­ian POPI­OŁEK 5 r sm

17:00 + Stanisław GABA XXX

SOB­OTA 9 Styczeń

7:00 + Zdzisława ROSZKIEWICZ int od męża Mieczysława

7:00 + Andrzej WAJRAK int od chrzest­ni­aka Wojciecha

17:00 + Jan­ina FIGLARSKA 9 r sm ++ FIGLARS­KICH PAŚNIKÓW

17:00 W int Bogu wiadomej

NIEDZIELA 10 Styczeń

7:30 + Hen­ryka POD­KOW­IŃSKA 1 r sm Tadeusz POD­KOW­IŃSKI 8 r sm

9.00 + Hen­ryk Helena GUZ

10:30 + Jad­wiga RZĄD 1 r sm

12:00 PRO POP­ULO

16:00 + Teresa ZAJĄC 3 r sm

18:00 + Jad­wiga RZĄD r sm, Beata i Mał­gorzata RZĄD, Tomasz, Ewa RZĄD