• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Niedziela Chrztu Pańskiego 10 01 2021

Niedziela Chrztu Pańskiego 10 01 2021

Dzisiejsza niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia.

Od jutra zaczyna się tak zwany okres zwykły. Jed­nak trady­cyjnie przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego czyli święta Ofi­arowa­nia Pańskiego — w Polsce nazy­wanego świętem MB Gromnicznej.

W ostat­nim cza­sie otrzy­mal­iśmy od LWKZ poz­wole­nie na wycinkę 15 świerków ros­ną­cych za ple­banią i za garażami, a zagraża­ją­cymi zniszcze­niem dachów na budynkach. Wycinką zaj­mują się strażacy OSP z Nałęc­zowa. Belki ze świerków parafia przekazała OSP na belki do więźby dachowej na Nałęc­zowskiej Remizie.

Za wszelką pomoc i składane ofi­ary serdecznie dziękujemy.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

11.01. + Caboń Stanisława 4r.

12.01 + Woś Sabina

14.01. + Stachyra Henryk3r.

15.01. + Gałat Alek­sander 3r., Wyskwar Antoni 2r., Gosik Edward 2r.

16.01. + Zielonka Mar­i­anna 3r., Wój­cik Jan lr.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 11 Styczeń

7:00 + Janusz MROZEK int od mieszkańców z 1 klatki bloku 23 A

7:00 + Krystyna UŚCIMIAK int od pac­jen­tów z Wilii Tolin

17:00 + Edward ++ FIUTÓW NOWAKOWSKICH

17:00 + Danuta MAZUR XXX

WTOREK 12 Styczeń

7:00 + Janusz MROZEK int od rodz Jarugów

7:00 + Zofia MAL­ICKA int od sąsi­adów z rodziną

17:00 + Mał­gorzata DOBRZAŃSKA-​FLIS XXX

17:00 + Adam Władysława Stanisław WOŚ

ŚRODA 13 Styczeń

7:00 + Janusz MROZEK int od rodz. z Wąwolnicy

7:00 + Stanisława CZERKO int od Koła Gospodyń Wiejs­kich z Bochotnicy

17:00 + Stanisława CABOŃ 4 r sm Jan CABOŃ Tadeusz STOLARSKI

CZWARTEK 14 Styczeń

7:00 + Urszula TUREK int od siostrzenicy Ewy z rodz.

7:00 + Zofia WOŚ r sm Jan WOŚ Wik­to­ria LEWTAK

17:00 + Mar­i­anna DUDA 2 r sm Jan Mał­gorzata DUDA Janusz Hen­ryk RYBCZYŃSCY

PIĄTEK 15 Styczeń

7:00 + Irena KRZYŻANOWSKA 15 r sm

7:00 + Krystyna PRZY­BYSZEK XXX

17:00 + Alek­sander GAŁAT 3 r sm Maria Jan Stanisław ADAMCZYK

17:00 + Roman Hen­ryk MASTALERZ XXX

SOB­OTA 16 Styczeń

7:00 + Genowefa i Józef ADAMIEC

7:00 + Elż­bi­eta DEPTA XXX

17:00 + Zofia PARDYKA 4 r sm ++ KIJEW­S­KICH PARDYKÓW

17:00 ++ PIECHÓW BŁASZCZYKÓW TUTAKÓW CZECZKÓW i za powinowatych

NIEDZIELA 17 Styczeń

7:30 + Jan WÓJ­CIK 1 r sm

9.00 + Hen­ryk i Jan­ina PECIO

10:30 + Hen­ryka SABA

12:00 PRO POP­ULO

16:00 + Stanisław 9 r sm Anna KRUK

18:00 +Bog­dan JARUGA int od żony i dzieci