• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XI NIEDZIELA ZWYKŁA 13 06 2021

XI NIEDZIELA ZWYKŁA 13 06 2021

Decyzją Episkopatu Pol­ski z dniem 20 czer­wca wygasa dys­pensa udzielona z racji pan­demii od niedziel­nej i świątecznej mszy św.

W ubiegłym tygod­niu policja dokon­ała aresz­towa­nia człowieka, który dwa tygod­nie temu wła­mał się do naszej ple­banii. Policji serdecznie dzięku­jemy za sprawne przeprowadze­nie tej sprawy.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

14.06.+ Goral Adam 2r. Wój­cik– Krze­sińska Krystyna 2r.

15.06. +Cieś­lik Adolf.

16.06+ Rodzik Marek lr., Kowal­czyk Stanisław lr.

17.06+ Wój­ciak Julian 3r., Gołębiowski Kaz­imierz 2r.

19.06. + Błaszczyk Mar­ian lr.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 14 Czerwiec

7:00 + Antoni WIEWIÓRKA 29 r sm

7:00 + Tadeusz CHROŚ­CI­CKI int od mieszkańców osiedla

7:00 + Mar­ian Woś poza par

18:00 + Antoni Helena GAWRON ++ GAWRONÓW LITWIŃSKICH

18:00 +Kaz­imiera Adolf LITWIŃSCY

WTOREK 15 Czerwiec

7:00 + Marek RODZIK 1 r sm

7:00 + Irena Stanisław Józef Andrzej Sabina ++ WOSIÓW MAGIERZA Jan TER­MATEN Ewa SZEKBURG-​ZARĘBINA Józef ZARĘBA

7:00 + Mar­ian Woś poza par

18:00 dziek błag w int Zuzanny NOWAK w 5 r urodzin

18:00 + Lucyna Zdzisław Jerzy Maria GÓR­NIAK Adam Krystyna OLSZTA Krzysztof TARKA Cezary Maria Mar­ian JASIŃSCY

ŚRODA 16 Czerwiec

7:00 + Irena PIECH r sm Józef PIECH

7:00 + Andrzej WĄSIK XXX

7:00 + Mar­ian Woś poza par

18:00 + Fran­ciszek Józefa ŚCIBIOR

18:00 + Bolesława r sm Jan BORKOWSCY

CZWARTEK 17 Czerwiec

7:00 + Kaz­imierz GOŁĘBIOWSKI 2 r sm

7:00 + Mar­ian Woś poza par

18:00 + Tadeusz POMORSKI 11 r sm

18:00 + Bal­tazy ŚWITAL­SKI Jan­ina Tadeusz KOKORZYCCY

PIĄTEK 18 Czerwiec

7:00 + Jan GÓRSKI int od Nałęc­zowskiej Spółki Handlowej

7:00 + Zbig­niew DEPTA 9 r sm Marta DEPTA 8 r sm

7:00 + Mar­ian Woś poza par

18:00 + Zyg­munt Krystyna Jan Mar­iusz Piotr MADE­JSCY ++ ŁUKACZÓW

18:00 + Hen­ryk CZERNIEC 1 r sm

SOB­OTA 19 Czerwiec

7:00 + Mar­ian BŁASZCZYK ++ BŁASZCZYKÓW

7:00 + Edward CEBERA XXX

7:00 + Mar­ian Woś poza par

18:00 + Teresa 32 r sm Mar­ian 41 r sm Stanisław 19 r sm PIOTROWSCY

18:00 + Marek KUCABA 9 r sm Zenon ++ KUCABÓW

NIEDZIELA 20 Czerwiec

7:30 + Jan WOJCZUK ++ WOJCZUKÓW

9.00 + Jan­ina Stanisław SARAN Jan Ste­fa­nia KOWALSCY

10:30 + Stanisława Władysław REJ­MAK ++ REJ­MAKÓW BYCZKÓW

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Piotr SEM­PLIŃSKI 10 r sm

17:00 + Mar­ian Woś poza par

19:00 + Wiesława WÓJ­CIK 6 r sm